Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

ΣΟΜΕΔΠ: χωρίς κώλυμα 3μήνου οι υποψήφιοι για το "οκτάμηνο" στο Δήμο Πειραιά

Μετά την παρέμβαση που πραγματοποίησε το Σωματείο Οδηγών - Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 σχετικά με τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 8μηνης διάρκειας και το "κώλυμα 3μήνου" που ήταν η αιτία απόρριψης πολλών υποψηφίων,  σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες αντικαταστάθηκαν.
Στηριζόμενοι στο άρθρο Δεύτερο του Νόμου 4528/2018 "Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις" και σε συνεργασία με το γραφείο Δημάρχου, το τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου και το σχετικό ερώτημα προς το ΑΣΕΠ , απαλείφθηκε ο περιορισμός του κωλύματος 3μήνου (άρθρο 5 του ΠΔ164/2004) και έτσι οι υποψήφιοι που τους είχε καταλογιστεί το κώλυμα συμμετέχουν κανονικά στην διαδικασία του διαγωνισμού για την κάλυψη 10 θέσεων ΔΕ Οδηγών ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας.

Σχετικά με την κατάργηση του κωλύματος 3μήνου διαβάστε ΕΔΩ

 

δημοσίευσε ...