Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Βάζει τέλος στις προσωρινές διαταγές των συμβασιούχων η συγκυβέρνηση.

Αναμορφωμένη τη ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις προσωρινές διαταγές υπέρ των συμβασιούχων που είχε προκαλέσει κόντρα μεταξύ του Α. Μανιτάκη και του Α. Ρουπακιώτη φέρνει στη Βουλή ενσωματωμένη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το υπουργείο Δικαιοσύνης. Να σημειωθεί ότι τότε η ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε αποσυρθεί μετά την άρνηση του υπουργού Δικαιοσύνης να την υπογράψει.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται να μπει τέλος στη βιομηχανία των προσωρινών διαταγών μέσω των οποίων επαναπροσλαμβάνονται συμβασιούχοι του Δημοσίου προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση επιλέγεται «η χορήγηση με φειδώ και για «συγκεκριμένο χρονικό διάστημα» προσωρινή διαταγή, που μπορεί να οδηγήσει για περιορισμένο χρόνο (και μέχρι να συζητηθεί η κυρία υπόθεση) σε επαναπρόσληψη του εργαζόμενου»

Όπως αναφέρει το υπουργείο «επιδιώκεται η αποτροπή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος αυτού, χωρίς όμως να καταργείται επί της ουσίας η δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας» και ειδικότερα: σύμφωνα με το άρθρα 20 του 
Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.):

-Η προσωρινή διαταγή θα συζητείται υποχρεωτικά εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την κατάθεση της αίτησης. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής , η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση, υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης χορηγείται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος στο πρόσωπο του διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών. Αναβολή της υπόθεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο.

-Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της κυρίας αγωγής, ο δικαστής που το διατάσσει, ορίζει υποχρεωτικά προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

-Αναβολή της κυρίας υπόθεσης επιτρέπεται μία μόνον φορά και σε χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την αρχική δικάσιμο. Δεύτερη αναβολή, χορηγείται μόνον αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

-Η νέα δικάσιμος στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών και η απόφαση επί της αγωγής εκδίδεται από το δικαστήριο υποχρεωτικά, εντός τριών μηνών από τη συζήτηση, κι όταν πρόκειται για υπόθεση με αντικείμενο διαρκή έννομη σχέση (εργατικά), η απόφαση εκδίδεται οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τη συζήτηση.

-Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός εάν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής.
πηγή : aftodioikisi.gr

Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών και δε συνεπάγεται την υϊοθέτηση των απόψεων, που εκφράζονται από το megalo-limani.

δημοσίευσε ...