Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

«Αποφασίζουμε και διατάζουμε την απαγόρευση των συναθροίσεων»

Με την οσμή του «καζανιού που βράζει» της κοινωνίας  και τα νέα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα που σχεδιάζει,  σε συνέχεια των προηγούμενων,  να πάρει η μνημονιακή συγκυβέρνηση, συνεχίζει το κρεσέντο αυταρχισμού με την απαγόρευση των διαδηλώσεων, προκειμένου να μπορεί να περιορίσει ή και να εκμηδενίσει την αντίδραση του λαού.

Θέλοντας να αποφύγει προφανώς το παράδειγμα της Τουρκίας η τρικομματική καταργεί στην ουσία με Π.Δ. τις διαδηλώσεις, δίνοντας στην Ελληνική Αστυνομία το δικαίωμα να τις διαλύει εν τη γενέσει τους και να αποφασίζει αυτή αν πρέπει να πραγματοποιούνται ή όχι.

Ακολουθεί δημοσίευμα από την ιστοσελίδα της aftodioikisis.gr και το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος.

Την εξουσιοδότηση στον αστυνομικό διευθυντή της πόλης προκειμένου να αποφασίσει αν μία διαδήλωση είναι «μικρή» και άρα λαμβάνονται γι’ αυτή περιοριστικά μέτρα, δίνει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο, το οποίο στάλθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθορίζεται ότι, εφόσον μία διαδήλωση σε πόλη με πληθυσμό άνω των 100.000 (δηλαδή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο) χαρακτηριστεί «μικρή», τότε οι συγκεντρωμένη δεν θα μπορούν να  καταλαμβάνουν ολόκληρο το οδόστρωμα έτσι ώστε να διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων και να εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών, διαταράσσοντας την κοινωνική και οικονομική ζωή των πόλεων.

Εξαιρούνται όμως οι συναθροίσεις και οι πορείες που εξαγγέλλονται και διοργανώνονται από τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και από τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις δηλαδή την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, καθώς και οι συναθροίσεις ιστορικού εορτασμού ή επετειακού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όλο το σχέδιο

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος “Τροποποίηση του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58/30-04-1991) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
 
Αρμοδιότητα αστυνομικής αρχής επί δημοσίων συναθροίσεων
 
Στο άρθρο 131 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. α) Οι συναθροίσεις διεξάγονται κατά τρόπο που δεν διαταράσσεται παρά στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου η οδική κυκλοφορία και η κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης. Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων δεν επιτρέπεται η κατάληψη ολόκληρου του οδοστρώματος και η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ιδιαίτερα μικρές, σε σχέση με τη σημασία της συγκεκριμένης οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης, συναθροίσεις. Η εκτίμηση περί του ιδιαίτερα μικρού μεγέθους της συνάθροισης και η δυνατότητα περιορισμού της σε μέρος του οδοστρώματος ανήκει στον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση την οποία γνωστοποιεί άμεσα στους ενδιαφερομένους. Η απόφαση αυτή μπορεί να είναι κατ’ αρχάς προφορική και έπεται η έγγραφη διατύπωση και επίδοσή της εντός 24 ωρών. Κατά τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης υποχρεωτικά λαμβάνεται υπόψη ιδίως ο αριθμός των συμμετεχόντων στη συνάθροιση και η σημασία της συγκεκριμένης οδού για την κυκλοφορία των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας, την τουριστική κίνηση της περιοχής, την ομαλή πρόσβαση σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και την εν γένει εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

β. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για συναθροίσεις και πορείες που εξαγγέλλονται και διοργανώνονται από πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και από τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις ή για συναθροίσεις ιστορικού εορτασμού ή επετειακού χαρακτήρα.

γ. Επί παραβάσεων ισχύουν οι κείμενες ποινικές διατάξεις».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

δημοσίευσε ...