Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Η αγανάκτηση των 'Αγγλων βγήκε στους δρόμους ...
 "timeo Danaos et dona ferentes"
   Β.Γ.

δημοσίευσε ...