Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩ​Ν ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩ​Ν ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ​ΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ​.Α.


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 323

 Προς:
Συλλόγους – Μέλη
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

 Συνάδελφοι,

   Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας σε συνεδρίασή της την ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, με αφορμή τη «Μελέτη για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο» που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών αλλά και την ασκούμενη από την κυβέρνηση και την τρόικα, της πιο ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής σε βάρος των δικαιωμάτων και της ζωής μας, με αποφάσεις της προχωρεί στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου αγωνιστικού και απεργιακού κινήματος.

Με πρόσχημα την οικονομική κρίση τα προβλήματα του Δημοσίου χρέους οξύνονται και με το μνημόνιο αφαιρούνται ένα – ένα τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.

Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. Μειώθηκαν και μειώνονται κατακόρυφα τα εισοδήματά μας μέσα από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης, μέσα από την αύξηση του Φ.Π.Α. και τις αυξήσεις στα είδη ευρείας κατανάλωσης, μέσα από τις αυξήσεις στα διόδια, τις τιμές των εισιτηρίων και τα καύσιμα.

Κατάργησαν και καταργούν τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Μετά την κύρια ασφάλιση σειρά παίρνουν οι Επικουρικές συντάξεις.

Η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, η αύξηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης είναι το αποτέλεσμα των αδιέξοδων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Η πολιτική που ακολουθείται είναι κοινωνικά άδικη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και αδιέξοδη για την οικονομία και την προοπτική της χώρας. Τα μνημόνια διαδέχονται το ένα το άλλο με βασικό πάντα στόχο την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας, την εκποίηση της Δημόσιας περιουσίας, την διεύρυνση της κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας.

Ταυτόχρονα, οι πολιτικές που προωθούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσχημα τα χρέη και την ανταγωνιστικότητα θα οδηγήσουν σε μακρόχρονη λιτότητα, στην παραπέρα συρρίκνωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της διαμορφούμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποφάσισε τα πιο κάτω:

1.       Να καλέσει τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε.) να προκηρύξουν νέα 24ωρη Πανελλαδική – Πανεργατική Απεργία.

2.       Να προετοιμάσει τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας, καθώς με πρόσχημα το νέο μισθολόγιο προχωρούν σε «νομιμοποίηση» των ήδη υφιστάμενων περικοπών και σε νέες μειώσεις των ήδη χαμηλών αποδοχών. Εξέλιξη που θα οδηγήσει σε ακόμη δυσμενέστερη εισοδηματική θέση τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μετράμε ήδη απώλειες που ξεπερνούν το 25%, παρά την παραδοχή πλέον και της κυβέρνησης ότι οι αποδοχές των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.

3.       Την πραγματοποίηση σε κάθε σύλλογο με την παρουσία όλων των εργαζομένων ενημερωτικών συσκέψεων, συγκεντρώσεων και Γενικών Συνελεύσεων για τη νέα επίθεση που προετοιμάζεται στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας και την αγωνιστική προετοιμασία του κλάδου για την αντιμετώπιση των νέων περικοπών, την επίθεση στις επικουρικές συντάξεις, τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», τις εκατοντάδες απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τις συνεχόμενες προσπάθειες για την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (Καθαριότητα, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π.) επιβαρύνοντας για άλλη μια φορά τους πολίτες.

4.       Την πραγματοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα αγωνιστικών παρεμβάσεων ομάδων ή κλάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (καθαριότητα, Δημοτική Αστυνομία, Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) για την προβολή των επιμέρους αιτημάτων, αλλά και την αύξηση της αγωνιστικής κινητικότητας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5.       Την αγωνιστική κινητοποίηση όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την πραγματοποίηση το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 στις 12.00 το μεσημέρι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στην Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στην νεοφιλελεύθερη πολιτική τους και την αγωνιστική μας διάθεση για οποιαδήποτε νέα περικοπή των αποδοχών μας μέσω του «νέου μισθολογίου»

 Συνάδελφοι,

 Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με ενότητα και αποφασιστικότητα δίνουν τις καθημερινές μάχες τους όχι μόνο για την απόκρουση των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών αλλά και την επίλυση των δικών τους προβλημάτων, που λόγω και της εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», της προσπάθειας για την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών και των απολύσεων του προσωπικού, οξύνονται καθημερινά.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                               Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...