Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Σε ΦΕΚ η τροπολογία της παράτασης των συμβάσεων στην καθαριότηταΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροπολογία, άρθρο 16 του νόμου  4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» που παρατείνει μέχρι το τέλος του 2017 τις συμβάσεις για την καθαριότητα των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών , των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. , των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., που ψηφίστηκε την περασμένη Τετάρτη από τη Βουλή.
Επισημαίνουμε ότι :
Η παράταση δίνεται σε όλες τις ισχύουσες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου,
Στις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ οκτάμηνης ή δίμηνης διάρκειας  που παρατάθηκαν μέχρι το τέλος του 2016 με τους νόμους  αρ50 ν.4325/2015 (Κατρούγκαλου) και αρ49 ν. 4351/2015 (Βερναρδάκη)
Δεν παρατείνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων που πρωτοπροσλήφθηκαν το 2016 με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας
Η αναδρομικότητα των 90 ημερών της ισχύς του νόμου ξεκινούν από την 21η Οκτωβρίου 2016, συνεπώς παρατείνονται και οι συμβάσεις που έχουν λήξει από την 24η Ιουλίου 2016 μέχρι και σήμερα.
Η παράταση των συμβάσεων γίνεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά καθώς απαλείφθηκε από την τροπολογία  η φράση «λαμβανομένων υπόψη  των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς», δεδομένου ότι έτσι η αυτοδίκαιη παράταση θα γινόταν προαιρετική σύμφωνα με την βούληση  της κάθε δημοτικής αρχής.
Τέλος, με το άρθ. 16 του ν. 4429/2016 δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων και σε υπηρεσίες εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας που επιτελούν όμως έργο καθαριότητας ή υποβοηθούν στο έργο της υπηρεσίας καθαριότητας.

Το ΦΕΚ της παράτασης των συμβάσεων ΕΔΩ


δημοσίευσε ...