Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος του Υπ.Εσ. για Προσλήψεις – Αποσπάσεις – Άδειες στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.και των Ν.Π.Ι.Δ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014 και αφορούν  :

 · Διορισμoύς/προσλήψεις
· Κινητικότητα (αποσπάσεις, μετακινήσεις κ.λπ.)
· Άδειες
· Θέματα υπηρεσιακών συμβουλίων
· Κατάρτιση και έγκριση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ, αλλά και
Κανονισμών Προσωπικού ΝΠΙΔ
· Μέσα ατομικής προστασίας.
Ολόκληρη η εγκύκλιος σε μορφή pdf ΕΔΩ

δημοσίευσε ...