Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Η ισχύς εν τη ενώσει - Ένα Σωματείο για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Πειραιά


Πειραιάς 3/4/2017
Ανοικτή Επιστολή
Η ισχύς εν τη ενώσει - Ένα Σωματείο για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Πειραιά.
Αποτελεί κοινή εκτίμηση αλλά και βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων ότι πρέπει επιτέλους όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου μας να εκπροσωπούνται από ένα και ενιαίο Σωματείο.
Πέρα όμως κι από την βούληση των εργαζομένων θεωρούμε ότι επιβάλλεται η ενιαία εκπροσώπηση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πολυδιάσπαση των εργαζομένων ακόμα και στον ίδιο χώρο εργασίας καθώς και ο κατακερματισμός των αγώνων για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας.
Στα συμπεράσματα που βγαίνουν από τους αγώνες που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια  κυριαρχούν αυτά της πολυδιάσπασης, του συντονισμού και της μαζικότητας -συμμετοχής των εργαζομένων, ενώ αναδείχθηκαν επίσης, η κρίση αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος και οι παθογένειες του.
Αν θέλουμε όμως να επικαλούμαστε την άμεση ανάγκη ανασυγκρότησης του Συνδικαλιστικού Κινήματος, αυτό πρέπει να το ξεκινήσουμε από το «σπίτι μας», από τον χώρο εργασίας μας.
Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα και ενιαία εκπροσώπηση, όταν στον Δήμο Πειραιά των μόλις 1400 περίπου εργαζομένων να λειτουργούν έξι σωματεία – σύλλογοι με 60 περίπου εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη να στρουθοκαμηλίζουν στην απαίτηση των εργαζομένων για ένα ενιαίο Σωματείο.   
Γίνεται κατανοητό ότι η ευθύνη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας βαραίνει ιδιαίτερα όλους τους εκλεγμένους στις διοικήσεις και των έξι σωματείων που λειτουργούν στο Δήμο μας.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, νέο οικοδόμημα δεν φτιάχνεται με παλαιά και φθαρμένα υλικά. Η ίδρυση νέου ενιαίου σωματείου που θα ενώνει όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας δεν μπορεί να στηριχτεί στα λάθη, στις ελλείψεις και τις παθογένειες του παρελθόντος των ήδη υπαρχόντων σωματείων – συλλόγων.
Χρειαζόμαστε ένα νέο ενιαίο σωματείο απαλλαγμένο από όλα τα παραπάνω, που μέλη του θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων αυτού, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, που θα απορρίπτει τον παραγοντισμό, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που δεν θα αποτελεί βραχίονα κανενός κόμματος και θα διατηρεί την αυτονομία του σε όλα τα επίπεδα, με αγωνιστικό και διεκδικητικό προσανατολισμό, θα υπερασπίζεται τα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων από την μνημονιακή λαίλαπα και θα παλεύει για την αποκατάσταση των χαμένων και την διεύρυνση τους, θα λειτουργεί με ανιδιοτέλεια χωρίς εκδουλεύσεις και θα μετατρέπει το ειδικό σε γενικό, προτάσσοντας το ΕΜΕΙΣ και όχι το εγώ.      
Καλούμε τις διοικήσεις των υπόλοιπων Σωματείων – Συλλόγων να αφουγκραστούμε όλοι μαζί τη βούληση των εργαζομένων αφενός αλλά και να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας έναντι της συνεχιζόμενης διάσπασης των εργαζομένων, της αναξιοπιστίας στα συνδικάτα, που έντεχνα έχει καλλιεργηθεί και του κατακερματισμού των αγώνων μας.
Τα βήματα που προτείνουμε και θεωρούμε ότι χωρίς χρονοτριβές και κωλυσιεργίες πρέπει άμεσα να γίνουν, είναι:
Σύσκεψη των Δ.Σ. όλων των Σωματείων – Συλλόγων αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα με ενδεικτική ημερομηνία την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 όπου θα καταθέσει ο καθένας την θέση του και θα οριστεί Συνέλευση όλων των εργαζομένων του Δήμου μας.
Σύγκλιση συνέλευσης όλων των εργαζομένων του Δήμου ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας και ανεξάρτητα σε ποιο Σωματείο – Σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι.
Λήψη απόφασης για ίδρυση Ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων αυτού, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, ειδικότητας και κλάδου.
Καλούμε όλα τα Σωματεία – Συλλόγους του Δήμου να τοποθετηθούν δημόσια στην πρόταση μας.
Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, ποιοι;

ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                       & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
&ΕΡΓ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ          ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                  
   
δημοσίευσε ...