Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Εγκύκλιος για προσλήψεις - μετατάξεις

Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του Ν.4275/2014.

δημοσίευσε ...