Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Εκτός από τον «αέρα» της Φυλής, απλώνεται και στην «αύρα» του Σαρωνικού.Την έντονη αντίδραση σχεδόν όλων των παρατάξεων εισέπραξε η θετική εισήγηση της δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 12 Μαρτίου, με θέμα «γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στο Σαρωνικό».
Μέχρι και ο εντεταλμένος αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο οποίος ήταν και εισηγητής του θέματος τάχθηκε κατά, διότι : 

α) η μονάδα έχει κατηγορηθεί για παραβάσεις από την Δ/νση Αλιείας και  

β) το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ομόφωνη απόφαση κατά της ΣΜΠΕ για το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών και δεν θα γνωμοδοτεί για ΜΠΕ τέτοιων μονάδων.


Σχεδόν ανοικτά καταγγέλθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, γιατί δεν … γνώριζε (?) για τις …. παραβάσεις !!!!


Ποιος προΐσταται της υπηρεσίας ….που δεν ήξερε?


Περνάει την «αξιολόγηση» της τρόικας  …?


Αν και «Μπαρμπαγιώργος» φαίνεται ότι  του αρέσουν  και οι …. «τσιπούρες»!!!

δημοσίευσε ...