Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Υπ. Εργασίας: Η εγκύκλιος με τις αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης ελέω μνημονίου 3

Εξεδόθη από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Τάσο Πετρόπουλο η πρώτη εγκύκλιος σε σχέση με το ασφαλιστικό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το μνημόνιο 3. Στην εγκύκλιο, αναφέρονται οι μεταβολές στα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται από 01-07-2015 και μετά, καθώς και στα όρια ηλικίας, όπως προβλέπονται από το μνημόνιο 3, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για σύνταξη μετά το 67ο έτος της ηλικίας.
Έτσι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο Πετρόπουλου, σταδιακά αυξάνονται τα όρια ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης, έτσι ώστε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη, την ελάχιστη δηλαδή των 360 ευρώ, από 01-01-2022 να είναι το 62ο έτος με 40 χρόνια ή το 67ο έτος με 15 χρόνια.
Ωστόσο, βάσει της εγκυκλίου και «με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010», το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί και πέρα των 67 ετών, μετά το 2024 ανάλογα με τα δημογραφικά δεδομένα (νόμος 2010). Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 3863/2010, η αύξηση των ορίων ηλικίας μπορεί να γίνει ακόμα και με μια απλή κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.
  • Τι λέει η επίμαχη παράγραφος: «Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου και σε καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόμων, ανακαθορίζονται κατά τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού της χώρας, με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρμογή της, λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και 2020. Από 1.1.2024 τα ανωτέρω όρια ανακαθορίζονται ανά τριετία. Η αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου με βάση τους σχετικούς δείκτες που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Eurostat και αφορούν στην επόμενη περίοδο».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πετρόπουλου, από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες, ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. Τέλος, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

δημοσίευσε ...