Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Τσεκουρεμένο το ανθυγιεινό επίδομα ...


 
Τσεκουρεμένο τελικά αποφασίστηκε από τους αρμόδιους υπουργούς το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας που θα λάβουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν.4024/2011(νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο),ενώ  λίγοι είναι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που το δικαιούνται και θα ξεκινήσουν να το λαμβάνουν χωρίς αναδρομική ισχύ από την 1η Μαϊου του 2012. 
 
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους που περιλαμβάνονται στην απόφαση ανήκουν μόνο στην πρώτη κατηγορία του ανθυγιεινού επιδόματος το ύψος (?) του οποίου θα είναι 150 ευρώ μηνιαίως και είναι :
 
Το προσωπικό που απασχολείται 
 
στη συγκομιδή και αποκομιδή,
μεταφορά, διαλογή, επιστασία, 
καταστροφή απορριμμάτων,
σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, 
καθώς και οι οδοκαθαριστές, 
οι εργάτες αφοδευτηρίων, 
οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, 
οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, 
οι καθαριστές οστών, 
οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, 
οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, 
οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, 
οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, 
οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, 
οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, 
οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων 
και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.
 
Στη Β' και Γ' κατηγορία του επιδόματος, των 70 και 35 ευρώ αντίστοιχα δεν εντάσσεται καμία κατηγορία εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.
Για τους αποκλεισμούς των εργαζομένων (τεχνιτών και άλλων)από το επίδομα, θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ - ΟΤΑ), όπως διαμηνύει.
 
Αναλυτικά την Κοινή Υπουργική απόφαση θα την βρείτε εδώ

Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα Δημαρχεία

Κλειστά παρέμειναν σήμερα πολλά Δημαρχεία της χώρας πραγματοποιώντας συμβολικές καταλήψεις, όπως είχε εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ - ΟΤΑ), αντιδρώντας όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανακοίνωσή της,  στις πολιτικές που δίνουν τη χαριστική βολή στο εισόδημά μας, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, την οικονομική κατάρρευση των Δήμων, τις ιδιωτικοποιήσεις βασικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και τις Επιχειρήσεις αυτών.

Κάποια Σωματεία φρόντισαν να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τα Μέλη τους ώστε να έχουν επιτυχία οι σημερινές " καταλήψεις", κάποια άλλα δεν εξέδωσαν ούτε ανακοίνωση.

Πετυχημένη η κινητοποίηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ έξω από το Δ.Σ. του ΕΣΔΝΑ

29 - 2 - 2012 - Κινητοποίηση ΠΟΕ - ΟΤΑ στο Υπουργείο Μεταφορών - Πολλές Διμοιρίες των ΜΑΤ είναι κλείσει τις εισόδους
Χάρη στην δυναμική κινητοποίηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν κλείσει από νωρίς τις εισόδους του κτιρίου , για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΝΑ και έτσι δεν πάρθηκε απόφαση για την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Ιδιώτες.

Ενεργώντας προφανώς εκβιαστικά και δείχνοντας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και Περιφερειάρχης κος Σγουρός με τον τρόπο του, τα εκδικητικά του αισθήματα, άφησε απλήρωτους τους εργαζόμενους στο Σύνδεσμο. Βρίσκοντας άλλοθι τις κινητοποιήσεις τους, ανέβαλε τη Συνεδρίαση και δεν συζητήθηκαν ούτε τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  που είχαν να κάνουν με τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και την πληρωμή των εργαζομένων σε αυτόν, παρά του ότι του το πρότειναν αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα και είχαν απαρτία (38?).
στην είσοδο του Υπουργείου μαζί με τα ΜΑΤ

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ανθυγιεινό επίδομααναδημοσίευση από : taxheaven.gr

K.Y.A. aριθμ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27−10−2011)
Αριθμ. οικ.2/16519/0022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011).

3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778/Β΄/2−12−2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών.

4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

5. Την αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων − διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών.

β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

β) Οι απασχολούμενοι στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια.

ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.

στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μηχανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελασματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως, μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές, οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές, τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχημάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τεχνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι, τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί, τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ειδικών μηχανημάτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβολής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων.

η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ−ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ.

4. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Οι απασχολούμενοι στην Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).

γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.

5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.


Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

OI YΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Πανελλαδική ημέρα κατάληψης Δημαρχείων 29-2-2012


Συγκέντρωση της ΠΟΕ - ΟΤΑ στο Υπουργείο Μεταφορών 29-2-2012

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 262ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. να διαδηλώσουν σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, στις 2.00 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου - απέναντι από το Πεντάγωνο), ενάντια στις μεθοδεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. που συνεδριάζει για να εκχωρήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτες.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό, υπηρετώντας τις επιλογές της παραπαίουσας συγκυβέρνησης συνεδριάζει με στόχο να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών-εργολάβων και να τους επιτρέψει μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. να αναλάβουν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατασκευάζοντας τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων.

Η οικονομική επιβάρυνση που θα σημάνει για τους πολίτες (μέσω Δημοτικών τελών) η εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων, οι απώλειες θέσεων εργασίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι συνέπειες στο περιβάλλον από τις μεθόδους που οι επιχειρηματίες-εργολάβοι θέλουν να εφαρμόσουν, ουδόλως φαίνεται να απασχολούν τον κ. Σγουρό και τους κυβερνώντες που επιχειρούν με κάθε τρόπο να πετύχουν τις επιδιώξεις τους.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την παρέμβαση τους κατάφεραν την πρώτη φορά να οδηγήσουν σε αναβολή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Την ίδια δυναμική στάση πρέπει να επιδείξουν και σήμερα, καθώς μία απόφαση για την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες θα πλήξει τους ίδιους και θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για τους πολίτες, σε μία περίοδο που η χώρα διανύει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά τη μεταπολίτευση.
Ο εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουν επίσης σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, από τις 11.00 το πρωί έως τις 3.00 το μεσημέρι σε κατάληψη όλων των Δημαρχείων της χώρας. Με αφορμή την σημερινή Πανελλαδική Ημέρα Κατάληψης οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, προκειμένου να εκφράσουν την αγανάκτηση και την αντίδραση τους στην πολιτική του μνημονίου που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση και δίνει τη χαριστική βολή στο εισόδημα τους, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στην οικονομική κατάρρευση των Δήμων. Μία πολιτική καταστροφική, αφού ξεπουλιούνται Δημόσια αγαθά, ιδιωτικοποιούνται βασικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και μεθοδεύονται απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και τις Επιχειρήσεις αυτών.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ανατροπή της πολιτικής που εφαρμόζουν συγκυβέρνηση και τρόικα. Αντιστέκονται στα νέα βάρβαρα μέτρα του νέου μνημονίου και της δανειακής σύμβασης, στη φτωχοποίηση τους και της κοινωνίας γενικότερα, στη λιτότητα, την ανεργία και την κατάργηση του κοινωνικού κράτους.
         
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Με αναδρομική ισχύ (14-2-2012) ο εφαρμοστικός... "λαιμητόμοςΑναδρομικές οι αλλαγές σε μισθούς, συμβάσεις και μονιμότητα στις ΔΕΚΟ

"κλεμμένο" από : http://www.dailynews24.gr//
Από τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε και ψηφίστηκε ο ν. 4046/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα ισχύσουν τα νέα μειωμένα κατά 22% σε σχέση με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κατώτερα όρια μισθών και ημερομισθίων σύμφωνα με την κανονιστική πράξη του υπουργικού συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου που εγκρίθηκε σήμερα το απόγευμα.
 
Εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν νέες κλαδικές συμβάσεις μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, αφού η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου προβλέπει ότι οι «κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν έως τις 14 Μαΐου του 2012» (ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012).
 
Από την ίδια ημερομηνία μειώνονται κατά 32% (επί του κατώτερου ημερομισθίου που ίσχυε την 01/01/12) και τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών.
 Τα ίδια όρια ισχύουν και για τους μαθητευόμενους.
 
Επίσης ορίζεται, πως η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
 
Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων μισθών είναι άκυρες.
 
Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα συναφθούν στο μέλλον, ορίζεται ότι δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μικρότερη από ένα έτος ούτε να υπερβαίνουν τα τρία.
 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τις 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που στις 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
 
Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι όροι εκείνοι που αφορούν 
α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και 
β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
 
Κάθε άλλο επίδομα παύει αμέσως να ισχύει.
 
Από 14/02/2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων. Σύμφωνα με παλαιότερη ρύθμιση, η διαιτησία μπορεί να αποφασίζει μόνο για την τήρηση των όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 
Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται, και αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών, θα συζητηθούν με βάση την παρούσα απόφαση.
 
Από 14/02/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις.
 
Παράλληλα παγώνουν οι ωριμάνσεις, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
 
Επίσης, καταργείται κάθε έννοια μονιμότητας στις ΔΕΚΟ και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Από τις 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. 
 
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά επιδομάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που τελεί υπό κατάργηση, στον ΟΑΕΔ, χωρίς όμως να ληφθούν αποφάσεις

Απαγορευτικό απόπλου στη ΔημοκρατίαΠολιτικό αλαλούμ πολλών μποφόρ και απαγορευτικό απόπλου Δημοκρατίας

"κλεμμένο" από : giorgossarris.blogspot.com

του Γιώργου Σαρρή
Παρα το ότι οι Αποκριές τέλειωσαν το πολιτικό μασκέ των αστικών κομμάτων των "επαγγελματιών" της Δημοκρατίας είναι σε τρομερό φόρτε.
Χωρίς ίχνος τσίπας ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΔΗΣΥ αλλά και η ΔΗΜΑΡ υποχρεώνονται σε κανονικό στριπτίζ, δείχνοντας πως στόχος τους είναι η με κάθε τρόπο υποκλοπή της λαικής ψήφου και τίποτα παραπάνω, όταν βέβαια οι συνθήκες και τα μεγάλα αφεντικά το επιτρέψουν. Εχουμε λοιπόν το παρακάτω τραγελαφικό σουρεάλ σκηνικό.

Η Ν.Δ. δηλώνει πως δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης ενώ ήδη είναι σε συγκυβέρνηση και ενω ξέρει καλά πως χωρίς συνεργασία τουλάχιστον με το ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση και πρωθυπουργία δεν θα δεί ούτε ζωγραφιστή. Ταυτόχρονα βέβαια καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ για την καταστροφική  πολιτική του 1ου μνημονίου, παρότι παρεμπιπτόντως είχε ψηφίσει τους περισσότερους νόμους του, το οποίο ΠΑΣΟΚ ομως δια στόματος Βενιζέλου "νοιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά τον κ.Σαμαρά για τη σθεναρή υποστήριξη του έργου της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ"!

Το ΠΑΣΟΚ  καταγγέλει τη ΝΔ την ίδια στιγμή που την "ευχαριστεί θερμά", βρίσκει κοινα σημεία πλεύσης ανάμεσα σε Αριστερά και ΛΑΟΣ(!) και όλα αυτα εν μέσω εσωκομματικής τρεμούλας για το τι μπορεί να κρύβει η διαδικασία ανάδειξης νεου αρχηγού, αλλά και το τι καινουργιο θα εμφανιστεί από τους διαγραμμένους.

Να πούμε ακόμη ότι θα είναι η πρωτη φορά που τα 2 τέως μεγάλα κόμματα την ίδια ώρα που θα "συγκρούονται ανελέητα", μυστικά θα εύχονται ό ένας για τον άλλο τα καλύτερα από τα βάθη της καρδιάς τους, γιατί αν το άθροισμά τους είναι κάτω από το όριο που χρειάζεται τότε θα κλάψουν πικρά κι οι δύο. Ειναι η πρωτη φορά που είναι τόσο απαραιτητοι ο ένας για τον άλλο.

Το ΛΑΟΣ χαμενο στις δημοσκοπικές ομίχλες, αντιπολιτεύεται τους 2 τέως δικούς του και τη συγκυβέρνηση μαύρου μετώπου,  στην οποία όμως συμμετείχε και στην οποία ορκιζόταν αιώνια πίστη και στήριξη, αλλά τώρα πιά στηρίζει μόνο το μνημόνιο σωτηρίας 1 και όχι το μνημόνιο 2 που είναι καταστροφή, ενώ ακριβώς αντίθετα η ΝΔ στηρίζει το σωτήριο 2 και όχι το καταστροφικό 1. Τώρα σε ποιά βάση τα έβρισκαν και συμφωνούσαν τόσο καιρό και δεν τα βρίσκουν τωρα μόνο αυτοί ξέρουν.

Η Ντόρα Μπακογιάννη  επιτίθεται και  ζητάει τα ρέστα για το "παιχνίδι που στηθηκε εναντίον της" αφου το εκατομμύριο για το οποίο ζητούσε την παραίτηση του αμαρτωλού βουλευτή ήταν τελικά του συζύγου, όπως έμαθε ξαφνικά σήμερα που τον ρώτησε, αλλά ήταν νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ΔΗΜΑΡ  καταγγέλει τη Γερμανική Αριστερά που καταψήφισε τη δανειακή σύμβαση στη Γερμανική Βουλή για λαικισμό, ναι αυτή την ίδια που και αυτή καταψήφισε στην Ελληνική Βουλή. Κατόπιν  αλλάζει γνώμη και αποσύρει την καταγγελία από το σάιτ της  και  σφυρίζει αδιάφορα ενω το ένα στέλεχος κατηγορεί το άλλο για προβολή προσωπικής άποψης που δεν εκφράζει το κόμμα κλπ.κλπ.

Οσο για τους διαγραμμένους, άλλοι ψάχνουν νεα σχήματα και χρηματοδότηση για να υπάρξουν και κάποιοι από αυτούς ήδη γελοιοποιούνται αφου μεσα σε λίγες μερες το μεγάλο ΟΧΙ γίνεται γλειώδες και παρακαλετό ΝΑΙ προκειμένου να εξασφαλιστεί μια θεσούλα στα ψηφοδέλτια και τους μηχανισμούς από όπου θα γίνει η νεα έφοδος κατά του Δημοσίου χρήματος.


Σχετικά με τα της Ευρώπης τώρα, έχουμε ένα άλλο τρελό σκηνικό με εκθέσεις ειδικών που διαπιστώνουν πως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά σε Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία (για την οποία η Citigroup βλέπει κούρεμα αλλά ελληνικά), την ίδια στιγμή που πιέζουν την Ελλάδα να μιμηθεί το καλό παραδειγμα των τριών ...που δεν πάνε καλά, και να κάνει ότι μπορεί για να γίνει πιο αδύναμη συρρικνωνοντας το ΑΕΠ της, έτσι ώστε εξαφανίζοντας τα έσοδά της να...  μπορέσει να τους επιστρέψει τα δανεικά που της δίνουν. Μόνο που την ίδια ώρα που ψηφίζουν στα κοινοβούλια τη δανειακή σύμβαση σωτηρίας, δηλώνουν όλοι ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος! Μα τότε γιατί την ψηφίζουν άραγε;
Πολύ απλά γιατί τρεμουν ακόμη και τώρα την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ παρά το παραμύθι που πουλάνε για να τρομοκρατήσουν και εμάς αλλά και τους υπόλοιπους πεσοντες στην ανάγκη τους αναξιοπαθούντες των Μνημονίων.

Τέλος έχουμε την τραγική και ντροπιαστική παρέμβαση Γιουνκέρ που απειλεί χονδροειδώς πως αν ο λαός ψηφίσει αντιμνημονιακά κόμματα που δεν θα συμφωνήσουν στην εφαρμογή του (λάθος) προγράμματος "σωτηρίας", τότε θα αναγκαστουν να "αποχωρησουν" κι εκείνοι κι έτσι να πάμε σε άτακτη χρεοκοπία, λές και τωρα  πάμε για τον Παράδεισο της ευημερίας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς κάτω από τι αξιοθρήνητο κλίμα εκβιασμών και τρομοκρατίας θα γίνουν οι ..."ελεύθερες" εκλογές στην Ελλάδα Θεού θέλοντος και Τρόικας επιτρέπουσας.

Κανονικό καπιταλιστικό πολιτικό αλαλούμ λοιπόν, με τους αέρηδες της κρίσης να δυναμώνουν, τη θερμοκρασία στην οικονομία να πέφτει υπό το μηδέν και τη Δημοκρατία να περιμένει εξοργισμένη άρση του απαγορευτικού απόπλου για να βγει σε ανοιχτή και αχαρτογράφητη φουρτουνιασμένη θάλασσα και να βρει διέξοδο.

Για την κοινωνία βέβαια δεν υπάρχει κάτι νεώτερο. Παραμένει στα κάγκελα...

Τον Ιούλιο "μπαίνουν" Ιδιώτες στην Καθαριότητα της ΡόδουΡόδος: Από τον Ιούλιο οι ιδιώτες στην Καθαριότητα


"κλεμμένο" από : aftodioikisi.gr
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για το διεθνή διαγωνισμό που θα αναθέσει το έργο της καθαριότητας σε ιδιώτη του 35% του νησιού, και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ή άλλες επιπλοκές στην διαδικασία, θα αναλάβει από το μήνα Ιούλιο. Αυτό τόνισε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες για την εικόνα της πόλης ο δήμαρχος Στάθης Κουσουρνάς, παρουσία των εμπλεκομένων υπηρεσιών, όπου και δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την αλλαγή της εικόνας αυτής.

Ο Στ. Κουσουρνάς, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, σε δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια, ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες για την εικόνα της πόλης το τριήμερο που προηγήθηκε (σ.σ.: της Αποκριάς) και υπογράμμισε ότι αυτό δε θα ξανασυμβεί, αφού τίθεται σε εφαρμογή η 24ωρη απασχόληση των υπαλλήλων. Στο ίδιο πλαίσιο επισπεύδεται η διαδικασία για την πρόσληψη των 50 ατόμων, οι οποίοι με δίμηνες συμβάσεις θα απασχοληθούν κυρίως στην καθαριότητα της πόλης, αλλά και οι διαδικασίες για την πρόσληψη 135 εποχικών.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν ακόμη θέματα συντήρησης των οχημάτων, ενώ ο δήμαρχος εντόπισε σε προβλήματα που αφορούν τη σάρωση, αλλά και τα ογκώδη υλικά τα οποία αφήνονται στους δρόμους.

Κατά τη σύσκεψη υπήρξαν και εντάσεις, ενώ το Σωματείο των Εργαζομένων έθεσε θέματα οικονομικά, αλλά και ασφάλειας και υγιεινής. Ο δήμαρχος τόνισε ότι δεν πρέπει να απογοητεύουμε τον κόσμο και ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν εργάζονται όσο πρέπει. Να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα ο δήμαρχος θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα όπου και θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα τροχαίου υλικού Τσαμπίκος Τσακίρης, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ρόδου. Χαράλαμπος Ευθυμιάδης, o γενικός γραμματέας του δήμου Παύλος Τσίπρας, υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων.

δημοσίευσε ...