Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

7 Δεκεμβρίου η ΑΠΕΡΓΙΑ της Βοήθειας Στο Σπίτι
Η ημερομηνία πραγματοποίησης απεργιακής κινητοποίησης για τη Βοήθεια Στο Σπίτι άλλαξε σε :
 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΘΗΝΑ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΩΡΑ : 10.00π.μ.

---------------------------
@ναρτήθηκε από:  
"timeo Danaos et dona ferentes"   
   Β.Γ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.-ΠΕΜΠΤΗ 1-12-2011

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1323


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν προκηρύξει Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. για την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

          Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λένε καμία ανοχή στη μνημονιακή συγκυβέρνηση και συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στις απολύσεις, στη λιτότητα, στην κατακρεούργηση μισθών και συντάξεων και στα χαράτσια. Αντιτίθενται στη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 

          Η πολιτική του μνημονίου που εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια εξοντώνει καθημερινά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, διαλύει τον κοινωνικό ιστό της χώρας και οδηγεί στην καταστροφή. Η δήθεν συνταγή για την έξοδο από την κρίση καθιστά την Ελλάδα και τους Έλληνες υποχείριο των ξένων δανειστών.

          Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις 10.30 το πρωί της ΠΕΜΠΤΗΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24 – Πλατεία Καραϊσκάκη) και στη συνέχεια όλοι μαζί θα πορευθούν προς το Πεδίον του Άρεως, όπου στις 11.00 έχει προγραμματισθεί η απεργιακή συγκέντρωση των Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε.    


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1324

Προς:
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
Κοινοποίηση:
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
                                           κα Φώφη Γενημματά
                                           Σταδίου 27
                                           101 83 – Αθήνα


Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησής μας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 σας στέλνουμε και εγγράφως τις προτάσεις μας για την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) για την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει οι Φο.Δ.Σ.Α. να συγχωνευτούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική, καθολικού διαδόχου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Βασικό κριτήριο της πρότασής μας είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων όπως άλλωστε προβλέπει και ο Ν. 3852/2010 αλλά και η διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας που θα μπουν σε αμφισβήτηση με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Αναλυτικά οι προτάσεις μας είναι:
Α. Εφαρμογή του Νόμου, σύμφωνα με τα σχέδια Π.Δ. και Υπουργικής Απόφασης που έχουν διαβιβαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1.       Στο άρθρο 104, του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), για τους Συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται, προβλέπεται ότι οι Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμφωνεί με το σχέδιο Π.Δ. που διαβιβάστηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλο που προβλέπει τους Φο.Δ.Σ.Α. ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.:977/29-9-2011 έγγραφό μας που συνημμένα σας στέλνουμε.
2.       Στο άρθρο 211 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), για τη «Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας», για την Αττική, προβλέπεται:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι του Νομού Αττικής.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
5. Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου.»

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μας διαβιβάστηκε από το Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλου σχέδιο  Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου  Αττικής για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, καθολικού διαδόχου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. σε εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 211 του Καλλικράτη. 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το με αριθμ πρωτ.: 957/27-9-2011 έγγραφό της, έχει  διατυπώσει εγγράφως την σύμφωνη  γνώμη της επί του σχεδίου, με μία μόνο παρατήρηση – πρόταση συμπλήρωσης  του άρθρου 1, παρ.2:

«Άρθρο1:
Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου-Σκοπός
1.…………………………………………………
2. Σκοπός του συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση-μεταφόρτωση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει ….».

Η προσθήκη γίνεται επειδή ο όρος  «μεταφόρτωση» δεν περιλαμβάνεται διακεκριμένα στα πρόσφατα νομοθετήματα που διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων και προς αποφυγή συγχύσεων –παρερμηνειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση το αντικείμενο εργασίας των  άνω των 100 απασχολούμενων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στο Σ.Μ.Α. Σχιστού και τους Τ.Σ.Μ.Α., κρίνουμε απαραίτητο και ζητούμε να  συμπληρωθεί στο  Άρθρο 1, παρ. 2  για το σκοπό   του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου  ο όρος «μεταφόρτωση». 

Β. Οι θέσεις μας για την διατήρηση του Δημόσιου Χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
·          Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος των πολιτών.
·          Η προστασία των πολιτών από την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση και η προστασία της Δημόσιας Περιουσίας που είναι οι υπάρχουσες σήμερα υποδομές επιβάλλει την διατήρηση του Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
·          Ο οφειλόμενος έλεγχος σε όλα τα  στάδια  διαχείρισης απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και  η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και εν τέλει του συμφέροντος των πολιτών επιβάλλει την διατήρηση και στήριξη του Δημόσιου χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
·          Οι υπηρεσίες  και το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν  συμβάλλει καθοριστικά για την εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και στηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση με  γνώση και  εμπειρία  που  πρέπει να αξιοποιηθεί. 
·          Η Διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι συνειφασμένη ή αλληλοεξαρτώμενη με το κέρδος του εκάστοτε εργολάβου, που ούτως ή άλλως επωμίζεται ο πολίτης. Το «κέρδος» συνδέεται άμεσα με το «λειτουργικό κόστος» και είμαστε πεπεισμένοι και εμείς όπως και η πλειοψηφία της κοινωνίας πως μια υπηρεσία που οφείλει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη και συνδέεται άμεσα με την υγεία του και το περιβάλλον δεν μπορεί να εμπλέκεται στη λογική της «μεγιστοποίησης του κέρδους» που είναι το κύριο αν όχι το μόνο μέλημα των «φιλόδοξων αρπακτικών-επενδυτών».

Κύριε Υπουργέ,
Οι προτάσεις μας εκφράζουν και την αγωνία των εκατοντάδων εργαζομένων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. που ανησυχούν για την καθυστέρηση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010 καθώς ο Σύνδεσμος οδηγείται αυτοδίκαια στη διάλυση και οι εργαζόμενοι στην απόλυση.
Αναμένουμε μετά την κατάθεση και των προτάσεών μας τον ορισμό της νέας συνάντησής μας όπου θα μας γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας, όπου θα συζητηθούν και τα επείγοντα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για ενημέρωσή σας, σας στέλνουμε την ολοκληρωμένη πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής, πρόταση που δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος               Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος      Γιάννης Τσούνης

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 8.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

 "κλεμμένο" από : http://vathiprasino.blogspot.com

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΣΚΥΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!
Η Κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου ,που είναι προϊόν νόθευσης της λαϊκής θέλησης και που εγκαταστήθηκε από τα συμφέροντα του τόπου για να συνεχίσει το καταστροφικό έργο της προηγούμενης Κυβέρνησης, από την προηγούμενη Πέμπτη έπιασε δουλειά και η δουλειά της είναι να τσακίσει κάθε λαϊκή αντίδραση και να φιμώσει κάθε φωνή αντίστασης.
Έτσι στα πλαίσια του αντιλαϊκού έργου της την προηγούμενη Πέμπτη αφού απώθησε με τη βία τα μέλη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, που από την Κυριακή 20 Νοέμβρη είχαν καταλάβει το κτίριο της Διεύθυνσης Πληροφορικής για να μη φεύγουν εντολές διακοπής του ρεύματος σε όσους συνανθρώπους μας δεν είχαν καταφέρει να πληρώσουν το χαράτσι, προχώρησε ταυτοχρόνως και σε συλλήψεις 15 ατόμων μεταξύ των οποίων και 5 πολιτών που είτε είχαν έρθει να συμπαρασταθούν στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είτε περνούσαν την ώρα των επεισοδίων από το χώρο της κατάληψης.
Η επέμβαση της αστυνομίας έγινε μετά τη μήνυση που κατέθεσε η Διοίκηση της ΔΕΗ.

Μήνυση που στόχευε όχι απλά να διώξει τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από το χώρο αλλά στην κυριολεξία να τα βάλει φυλακή αφού στο κείμενο της μήνυσης επικαλούνταν παραβίαση του Π.Κ στα κάτωθι άρθρα.
1)         Άρθρο 189: «Συμμετοχή σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διαπράττει βιαιοπραγίες κατά προσώπων και πραγμάτων».
2)         Άρθρο 293: «Παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων».
3)         Άρθρο 334 παρ.3: «Διατάραξη ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας».

Με βάση τα παραπάνω ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θέλουμε να στείλουμε δύο ξεκάθαρα μηνύματα τόσο στην Κυβέρνηση Παπαδήμου όσο και στη Διοίκηση της ΔΕΗ.
Το μήνυμα μας προς τη δοτή Κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου είναι πως ότι και να κάνει το κεφάλι δεν πρόκειται να το σκύψουμε.
Στις αντιλαϊκές και αντικοινωνικές πολιτικές της θα μας βρίσκει πάντα απέναντι.
Όσο δε για τη Διοίκηση της ΔΕΗ το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι τα συμφέροντα της ΔΕΗ από οφθαλμοφανώς καταστροφικές και διαλυτικές πολιτικές όπως η ίδια λέει, αλλά δυστυχώς μόνο στο παρασκήνιο (που εκτός των άλλων θα βάλουν σε τεράστιο κίνδυνο το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης) δεν προστατεύονται με το να στέλνει τα ΜΑΤ ενάντια στους συναδέλφους, αλλά με το να πάρει δημόσια θέση και πρώτη να καταγγέλλει όλες τις πτυχές αυτού του κατάπτυστου αντικοινωνικού νόμου και κυρίως να αναδείξει ότι θα είναι η αιτία για την οικονομική κατάρρευση της επιχείρησης και πιθανότατα και πάνω απ’ όλα στο να χαθούν και ανθρώπινες ζωές.
Κύριοι της Διοίκησης δεν φτάνει που δεν κάνετε τη δουλειά σας, που είναι πρώτοι εσείς να προστατεύσετε τα συμφέροντα της ΔΕΗ, αφήστε μας τουλάχιστον να την προστατεύσουμε εμείς.
Τέλος και χωρίς
να πτοούμαστε από τους εισαγγελείς, τις δίκες και τα δικαστήρια επειδή για εμάς η δίκη αυτή στην ουσία της είναι καθαρά πολιτική
καλούμε όλους τους συναδέλφους μας αλλά και τους εργαζόμενους από τα Εργατικά Κέντρα τις Ομοσπονδίες, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους κοινωνικούς φορείς που δεν ανέχονται η ηλεκτρική ενέργεια ως αγαθό να χρησιμοποιείται ως μοχλός εκβιασμού της κοινωνίας, την Τετάρτη στις 8:30 το πρωί να βρίσκονται στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων στο κτίριο 7.
Εμείς τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που συνελήφθησαν αλλά και σύσσωμοι οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που εξαιτίας των βαρδιών δεν ήταν την ώρα εκείνη στο χώρο της κατάληψης, θα προσέλθουμε στη δίκη με ήσυχη τη συνείδησή μας και με την βεβαιότητα ότι δεν παρανομήσαμε σε τίποτα.
Ο Νόμος αυτός είναι κατάπτυστος, αντικοινωνικός και κυρίως αντισυνταγματικός.
Τα όσα είπε ο Γερμανός Επίτροπος κ. ΕΝΤΙΓΚΕΡ είναι εξόχως αποκαλυπτικά και αποτελούν κόλαφο για την Κυβέρνηση.
Η δράση μας ήταν στα πλαίσια των όσων ορίζει το άρθρο 120 του Συντάγματος. Αν η παρανομία μας είναι ότι αρνούμαστε να κόψουμε το ρεύμα στο φτωχό τότε χίλιες φορές παράνομοι.

ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Υ.Γ. Από καρδιάς ευχαριστούμε όλους όσοι από την πρώτη στιγμή συμπαραστάθηκαν στον δίκαιο αγώνα μας, ιδιαιτέρως δε ευχαριστούμε τόσο την Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα, όσο και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα που με την παρουσία τους, δύο φορές στο χώρο της κατάληψης, μας έδωσαν δύναμη και κουράγιο.
Ταυτοχρόνως, ευχαριστούμε όλους τους βουλευτές που πέρασαν από το χώρο της κατάληψης και κυρίως τους Δημάρχους που πήραν στην πλάτη τους ένα βαρύ φορτίο.   

------------------------------------------
@ναρτήθηκε από:  
"timeo Danaos et dona ferentes"   
   Β.Γ

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου, σε συνεργασία με την ΚΟ.ΔΕ.Π., ο Δήμος Πειραιά, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, καλεί στην Πλατεία Κοραή, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-Εθελοντές-Δημότες-Εμπόρους-Επιχειρήσεις-Σούπερ Μάρκετ, να συμμετάσχουν και να προσφέρουν τρόφιμα-είδη ρουχισμού και άλλα είδη, τα οποία θα μοιραστούν σε απόρους και οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους
συμπολίτες μας

Όπως τόνισε ο κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος: «αυτές τις δύσκολες μέρες που όλοι ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη Γέννηση του Θεανθρώπου και το νέο χρόνο, η σκέψη μας πρέπει να είναι σε εκείνους που δοκιμάζονται περισσότερο από όλους. Τους οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας.


Να κάνουμε πράξη την κοινωνία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Να γεμίσουμε την πλατεία Κοραή, με το περίσσευμα της Αγάπης μας. Πιστεύω ότι όλοι θα ανταποκριθούν σε αυτό μας το κάλεσμα και ο Πειραιάς θα στείλει το δικό του μήνυμα.»


--------------------------------------------------------
@ναρτήθηκε από:  
"timeo Danaos et dona ferentes"   
   Β.Γ


48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1312

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 και 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αφορμή το ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και καθώς απομένουν λιγότερο από δυο (2) μήνες για την λήξη των Προγραμμάτων δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με το μέλλον των Προνοιακών Δομών αλλά και με το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων σε αυτές, αποφάσισε να καλύψει συνδικαλιστικά την 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

1.       Την προώθηση ΑΜΕΣΑ νομοθετικής ρύθμισης για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας και την μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου, καθώς παρέχουν έργο  μόνιμο και αναγκαίο για την κοινωνία.
2.       Δημιουργία μόνιμων δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. με την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί πάνω από οκτώ (8) χρόνια προκειμένου να υπάρξει η διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας τους.
3.       Εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στις Προνοιακές Δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

       Ο Πρόεδρος             Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος       Ιωάννης Τσούνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-12-2011

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

       ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
  
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ   ΣΤΗ  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ    ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ – 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ:
-           Στις απολύσεις, στη λιτότητα, στην κατακρεούργηση μισθών και     συντάξεων, στα χαράτσια.
-           Στη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών.
-           στην κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Συνάδελφοι,
Οι μαζικές και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου 2011 ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα και τη μνημονιακή πολιτική αποτελούν παρακαταθήκη και εφαλτήριο για τους νέους αγώνες µας.
Οι εμπνευστές της αδιέξοδης μνημονιακής πολιτικής, προκειμένου να κερδίσουν πολιτικό χρόνο και να εκτονώσουν τη λαϊκή οργή, κατέφυγαν, ερήμην του λαού, σε πολιτικές επιλογές που θεωρούν ότι τους επιτρέπουν να υλοποιούν σήμερα, αλλά και να συνεχίσουν αύριο την ίδια μνημονιακή αντιλαϊκή πολιτική.
Οι «μνημονιακές» πολιτικές δυνάμεις της χώρας, σε µια απεγνωσμένη προσπάθεια να επιβιώσουν, συσπειρώθηκαν σε ένα ενιαίο κυβερνητικό σχήμα, κατ’ εντολή της Τρόικα, προκειμένου να συνεχίσουν το καταστροφικό, για την Κοινωνία, έργο τους.
Οι εργαζόμενοι, η Ελληνική κοινωνία, δεν πρέπει να παγιδευτούν, να αποπροσανατολιστούν και να εφησυχάσουν.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς και στην  Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά ακόμη και στη Γαλλία, επιβεβαιώνουν την εκτίμησή µας ότι το πρόβλημα του χρέους αξιοποιείται από τους οικονομικά ισχυρούς, ως πρόσχημα για την κατάργηση των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαών.
Η Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στη χώρα µας, χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός «πειράματος» που ήδη επεκτείνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Συνάδελφοι,
Ο κρατικός προϋπολογισμός, που κατέθεσε στη Βουλή για ψήφιση η μνημονιακή συγκυβέρνηση, συνεχίζει και εντείνει τη βάρβαρη πολιτική σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της Κοινωνίας.
Υλοποιεί -και μάλιστα µε αυταρχικό τρόπο- όλες τις αντιλαϊκές επιλογές του τελευταίου μνημονιακού Νόμου.
Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται η μονιμότητα και απολύονται δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από το Δημόσιο, µέσω της εργασιακής εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.
Νέες, επίσης, απολύσεις προετοιμάζονται και λόγω της κατάργησης των Οργανικών Μονάδων και της -κατ’ επίφαση- αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών.
Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι οδηγούνται στην ανεργία, στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Εκδίδονται καθημερινά αμφίβολης νομιμότητας εγκύκλιοι, ενώ ο αυταρχισμός και η αυθαιρεσία αποτελούν το νέο τρόπο άσκησης της Διοίκησης.
Οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών είναι δραματικές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Δημόσιες Υπηρεσίες διαλύονται, Δηµόσια-Κοινωνικά Αγαθά υποβαθμίζονται και καταργούνται.
Αφαιρούνται δικαιώµατα από τους εργαζόμενους μέσα από τον περιορισμό της λίστας των Β.Α.Ε., ενώ για ακόµη µία φορά δεν αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους τα προβλήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Με το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο κατακρεουργούνται, για µια ακόµη φορά, τα εισοδήματά µας. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 7% έως 55%. Καταργούνται τα γενικά και κλαδικά επιδόματα, ακόµη και το οικογενειακό, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι βασικές αποδοχές µας. Συνδέεται ο μισθός µε το βαθμό και την αξιολόγηση µε συνέπεια η πλειοψηφία των υπαλλήλων να καταδικάζεται σε μισθολογική καθήλωση. Περιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές.
Επιπλέον, η μείωση του αφορολόγητου, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και τα νέα φορολογικά χαράτσια θα οδηγήσουν στην παραπέρα συρρίκνωση των λεηλατημένων εισοδημάτων µας.
Ο αγώνας των εργαζομένων στη ΔΕΗ, για να µην περάσει το βάρβαρο και απάνθρωπο μέτρο διακοπής του ρεύματος, αντιμετωπίστηκε µε συλλήψεις συνδικαλιστών και ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, αποκαλύπτοντας το αυταρχικό πρόσωπο της συγκυβέρνησης. Ο αγώνας ενάντια στα νέα χαράτσια πρέπει να συνεχιστεί.
Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε !!!
Ταυτόχρονα, οι νέες περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ οδηγούν τους συνταξιούχους στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Οι μειώσεις, όμως, δεν θα σταματήσουν εδώ. Η διάλυση των Ασφαλιστικών Ταμείων, που επιχειρείται µε τη μνημονιακή πολιτική, θα έχει ως αποτέλεσμα νέες αρνητικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα, στις επικουρικές συντάξεις στην κύρια σύνταξη.
Οι Δηµόσιες Υπηρεσίες και η Δημόσια Περιουσία ξεπουλιούνται έναντι πινακίου φακής, µε καταστροφικές επιπτώσεις στην Κοινωνία, βάζοντας ταυτόχρονα φραγμό σε κάθε αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας.
Οι δανειστές, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις απαιτούν την υποτίμηση, μέχρι ευτελισμού, της αξίας της εργασίας µας, της περιουσίας και κάθε παραγωγικής μονάδας της χώρας µας, προκειμένου να αυξηθούν τα υπερκέρδη τους.
Αυτή η μνημονιακή πολιτική είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους, το λαό και τη χώρα µας και πρέπει να ανατραπεί.
Ο αγώνας µας, ο αγώνας όλης της ελληνικής κοινωνίας, που οδήγησε στην «πτώση» της προηγούμενης κυβέρνησης, θα είναι διαρκής και έντονος ενάντια σε κάθε εκδοχή μνημονιακής πολιτικής.
Οι εργαζόμενοι της χώρας µας θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα µας για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών  μνημονιακών πολιτικών,  που ανεξάρτητα από το μονοκομματικό ή διακομματικό μανδύα διακυβέρνησης, καταστρέφουν τους εργαζόμενους, το λαό και τη χώρα.
Τα δικαιώµατα των εργαζομένων και της Κοινωνίας, η ζωή η δική µας και των παιδιών µας δεν μπορούν να γίνονται θυσία στα συμφέροντα των δανειστών, των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων.

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ των Ο.Τ.Α. στις 10.30 Π.Μ.
ΚΑΡΟΛΟΥ 24-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΘΗΝΑ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ - 11.00 Π.Μ.


Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

ο σοσιαλιστής με τον φασίστα αγκαλιά
"κλεμμένο" από :  http://www.enet.gr

Πρέπει όχι πια να αναρωτιόμαστε ή να φοβόμαστε αλλά να παραδεχθούμε ότι το πολίτευμα στην Ελλάδα έχει καταλυθεί. Η Ελληνική Δημοκρατία δέχεται κι εκτελεί υπαγορεύσεις πιστωτών (που όμως μας χρωστούν, η Γερμανία, πολλαπλάσια ποσά). Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν έχει υποκατασταθεί, αλλά αντικατασταθεί, από μια Σύμβαση οφειλετών - πιστωτών, δηλαδή το Μνημόνιο ή όπως άλλως θέλει ονομάζεσθαι στο μέλλον. Η προηγούμενη κυβέρνηση και η μεταμορφική σημερινή της εκδοχή, ήτοι η μεταβατική (ουδέν μονιμότερον του προσωρινού) κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν υπερασπίζονται την Ασυλία της χώρας, ούτε το βιοτικό επίπεδο του λαού -προεξάρχοντα προτάγματα του Ελληνικού Συντάγματος, ούτε καν την ανεξαρτησία του έθνους, την κυριαρχία του λαού και το αυτεξούσιον του κράτους. Αντιθέτως. Το πολίτευμα της Ελλάδος έχει γίνει το διαρκές των εντολών του Γερμανικού Λογιστηρίου και των Τραπεζών. Το Ελληνικό κράτος αδικοπραγεί εναντίον των πολιτών του, όπως αδικοπραγεί η Γερμανία κατά του Ελληνικού κράτους, όταν, ενώ δεν έχει καταβάλει τις πολεμικές αποζημιώσεις, βυθίζει, σαν τον τελευταίο τοκογλύφο, έναν ολόκληρο λαό στην υπερχρέωση, τη δουλεία και τον εξευτελισμό...
Μαράζι στα σπίτια -σε 500.000 νοικοκυριά δεν υπάρχει ούτε ένας που να εργάζεται
κρύα μέσα στη στάχτη της η εστία -με τη φερώνυμη θεά να απορεί με την πείνα για χρυσό εκείνων που σκλαβώνουν στην πενία τους άλλους, κρύα
μέσα στις στάχτες της η εστία, η ψυχή του οίκου
εκεί το γέλιο της οικογένειας
εκεί η συζήτηση για τα προβλήματα της ημέρας και του βίου
εκεί η ανησυχία κι ο μόχθος της μητέρας, εκεί και ο ερχομός του πατέρα
εκεί γύρω απ' την εστία τα πειράγματα των παιδιών, εκεί ο δείπνος και ο λογαριασμός της ημέρας, εκεί το πρωινό και οι ελπίδες, τα σχέδια, το άγχος, οι υποχρεώσεις, το
πεταχτό φιλί του αποχαιρετισμού, εκεί στην εστία των σπιτιών με τη φερώνυμη θεά να αποστρέφει δακρύεσσα το πρόσωπο
απ' τα άδεια μάτια και τα κρεμασμένα
άεργα χέρια, 500.000 νοικοκυριά που το τσουκάλι όταν βράζει, βράζει με δανεικά λεφτά, με τη βοήθεια ενός φίλου, ενός συγγενή, με σκυμένο το κεφάλι η Εστία να μη βλέπει σβηστές μέσα στις στάχτες τους τις εστίες της.

Ποιος είναι ο Μπαρόζο;
Ποιος είναι ο Ολι Ρεν, ο Βαν Ρόμπαϊ, ο κάθε χρυσοπληρωμένος απ' τους Τοκογλύφους αληταράς που καταδικάζει πρόσωπα, οικογένειες, τάξεις, λαούς στην εξαθλίωση, στην απελπισία, στην ίδια την πείνα;
Ούτε μία τρίχα απ' τα μαλλάκια ενός παιδιού δεν αξίζουν 80.000 σελίδες μονεταρισμού.
.....................................
Ποιος είναι ο Μπαρόζο; Ποια είναι η Μέρκελ; Δολοφόνοι λόγω βλακείας ή δολοφόνοι λόγω δολιότητος;
Ενάμιση χρόνο τώρα το Μνημόνιο σκοτώνει την Ελλάδα - αυτό πλέον το παραδέχονται οι πάντες. Κι όμως!
Στη συνταγή του Μνημονίου και μάλιστα επί τα χείρω επιμένει όλη η αφρόκρεμα της καπιταλιστικής διαχείρισης, από τον Γιουνκέρ έως τον Σόιμπλε.
Γιατί;
Διότι είναι ηλίθιοι;
Οχι! διότι είναι δολοφόνοι. Ταξικοί δολοφόνοι.
Ξετσίπωτοι δολοφόνοι κι εκβιαστές που λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο! Μόλις έναν μήνα πριν, επαινούσαν οι άθλιοι την Πορτογαλία ότι, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, υπακούει και πάει καλά.
Σήμερα η Πορτογαλία υποβαθμίστηκε απ' τη Φιτς στην κατηγορία των σκουπιδιών, το ΑΕΠ είναι στο -3% και οι Πορτογάλοι κατεβαίνουν σε 24ωρη Γενική Απεργία.
Ποιος θα βουτήξει τον Μπαρόζο απ' το λαιμό εν Μέση Οδώ ή τον Βαν Ρόμπαϊ και θα τον ρωτήσει: «γιατί, ρε παλιάνθρωπε λες με τέτοια άνεση τόσα ψέματα;»
Τα ίδια ψέματα που έλεγε σε μας ο Γιωργάκης, τα ίδια ψέματα λένε και στους Ευρωπαίους οι εγκάθετοι των τοκογλύφων.
Η Ιρλανδία -άλλο «παινεμένο» παιδί της υπακοής και της υποταγής- εφάρμοσε το δικό της Μνημόνιο έως κεραίας και κλάταρε! Τώρα ο Πρωθυπουργός της
φτυσμένος από τον κάθε Ολυ Ρεν, παρακαλάει για «τεχνικές συζητήσεις», κοινώς για επαναδιαπραγμάτευση...
Ως πού θα πάει αυτή η δουλειά;
Πρέπει να πεθάνουμε, ώσπου να καταλάβουμε ότι είμαστε πεθαμένοι;
Ποιος λογικός κι εχέφρων πολιτικός θα μπορούσε να χώσει μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΗ χαράτσι για τα σπίτια;
Ουδείς!
Μόνον ο Βενιζέλος! Ο οποίος έχει διαπρέψει σε ανάλογης δολιότητας νόμους, όπως ο νόμος περί Τύπου, ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών κι άλλοι.
Ομως, το διάταγμα για το χαράτσι μέσω ΔΕΗ δεν είναι τίποτε λιγότερο από φασιστικό. Μάλιστα καθιερώνει τη φασιστική λογική στην καθημερινή πολιτική
συνιστά αυτό που λέμε «καθημερινό φασισμό» -το αισχρότερο δηλαδή δηλητήριο που μπορεί να διαχέεται σε μια Δημοκρατία.
Και ιδού ένα απ' τα πρώτα αποτελέσματα, -έπονται κι άλλα- το υβρίδιο: ο κύριος Μάκης ΠΑΣΟΚ Βορίδης...

δημοσίευσε ...