Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Έξω ο φασισμός από τα συνδικάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΔΕΔΥ

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής επιχειρούν να βγουν από το περιθώριο που τους έχουν θέσει οι ταξικοί αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών και των επιστημόνων, που αναπτύχθηκαν ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ αλλά και η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες καθώς και οι διεκδικήσεις των κινημάτων που αναπτύχθηκαν όλους τους προηγούμενους μήνες.

Ο κατήφορος των υποχωρήσεων δεν έχει τέρμα

Το ΜΕΤΑ, σχετικά με θόρυβο που έχει δημιουργηθεί με τις νέες απαιτήσεις των δανειστών, θέλει να τονίσει ότι δυστυχώς ο κατήφορος των υποχωρήσεων δεν έχει πάτο. Η κυβέρνηση, αφού τα έδωσε όλα και ψήφισε διατάξεις που ανατρέπουν το χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, αυξάνουν τη φορολόγηση των πολιτών, εκποιούν τη δημόσια περιουσία και παραδίδουν τα «κλειδιά» της χώρας στους ξένους, μετατρέποντάς την σε «Μπανανία», τώρα θέλουν να την οδηγήσουν και στον πλήρη εξευτελισμό.

Ζητάνε την αλλαγή και τη διόρθωση διατάξεων που ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως η αναδρομική παρακράτηση και επιστροφή του ΕΚΑΣ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική επιβάρυνση αγροτών, μικροεπαγγελματιών και επιστημόνων, η άμεση προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού και της Εγνατίας οδού, καθώς και η ασυλία και το ακαταδίωκτο των μελών της διοίκησης του νέου υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων από τα εγκλήματα που θα διαπράξει κατά του λαού στο μέλλον.

Έρχεται η «κατεδάφιση» και στα εργασιακά - Οι αλλαγές που προωθούνται

Μετά τον ασφαλιστικό «Αρμαγγεδώνα», έρχεται και ο αντίστοιχος στα εργασιακά, καθώς ξεκίνησε χθες στο Άμστρενταμ -όπου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά συνάντηση της αρμόδιας «επιτροπής εμπειρογνωμόνων»- η αντίστροφη μέτρηση για τον «επανασχεδιασμό» της εργασιακής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα.

Στα τραπέζι των... διαπραγματεύσεων -για τις οποίες είναι βέβαιον πως θα πει ότι δίνει σκληρή μάχη η κυβέρνηση, όπως και τόσες φορές- πέφτουν επτά απαιτήσεις των δανειστών που αφορούν σε:

ΠΟΕ-ΟΤΑ : Εξαφανίζεται το εφάπαξ των Δημοτικών Υπαλλήλων

Ανακοίνωση της εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την προσπάθεια «εξαέρωσης» του εφάπαξ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Να αποτρέψουμε την προσπάθεια κατάργησης του εφάπαξ

Με το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρύθμιση φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 85/12-5-2016) προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, που συνιστά κατάφωρη αδικία σε βάρος των Δημοτικών Υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, ο Νόμος, ενώ προβλέπει το ποσοστό αναπλήρωσης για το εφάπαξ, σε όσους είχαν κράτηση 4% στις αποδοχές τους να ανέρχεται σε 60%, δεν προβλέπει αντίστοιχα σε τι ύψος θα ανέλθει αυτό το ποσοστό για όσους είχαν κράτηση διαφορετική του 4%. Αντίθετα, προβλέπει ότι το 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά με το ύψος της κράτησης και μάλιστα με απόφαση Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

ΓΓΔΕ: Η εγκύκλιος για τη νέα παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις

Η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις θα αρχίσει να γίνεται με τις νέες κλίμακες από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και όχι αναδρομικά, σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.
Συνεπώς, οι νέες παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά, και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησης τους από 1.1.2016. Ο συμψηφισμός της διαφοράς φόρου για τα εισοδήματα από την αρχή του έτους ως και τον Μάιο θα γίνει με την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2017.

Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Νέα «βόμβα» στην κοινωνική ασφάλιση: Τα Ταμεία φεύγουν, οι ασφαλιστικές έρχονται!

«Η τρόικα προτείνει υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση... Οι δανειστές ζητούν να καταργηθούν οι συντάξεις και οι παροχές στους ασφαλισμένους μετά από εργατικό ατύχημα και να δίνονται από ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια», αποκαλύπτει μεταξύ άλλων η «Realnews», της Κυριακής 29-05-16.
Όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα, στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μιλούν «για “βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους»,......

Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Γαλλία: Ο ξεσηκωμός συνεχίζεται

 
Οι Christian Mahieux και Nara Cladera, είναι συνδικαλιστές των Solidaires. Το κείμενο που ακολουθεί είναι η παρέμβασή τους στο φεστιβάλ της ΑΡΕΝ, στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου. Τη μετάφραση έκανε η Κατερίνα Γιαννούλια.
Πα­ρεμ­βαί­νου­με εκ μέ­ρους της συν­δι­κα­λι­στι­κής Ένω­σης Solidaires (Αλ­λη­λέγ­γυοι), μια από τις συν­δι­κα­λι­στι­κές συ­νο­μο­σπον­δί­ες στη Γαλ­λία. Τα συν­δι­κά­τα των Solidaires είναι ορ­γα­νω­μέ­να τόσο στο επί­πε­δο των εθνι­κών επαγ­γελ­μα­τι­κών ομο­σπον­διών, όσο και στο επί­πε­δο των το­πι­κών διε­παγ­γελ­μα­τι­κών ενώ­σε­ων. Αυτό το διπλό ρί­ζω­μα, επαγ­γελ­μα­τι­κό και διε­παγ­γελ­μα­τι­κό, είναι ση­μα­ντι­κό για το συν­δι­κα­λι­σμό που υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε: ένα συν­δι­κα­λι­σμό που θέλει να υπε­ρα­σπι­στεί με τον πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρόπο τις σύγ­χρο­νες διεκ­δι­κή­σεις, από τη μια και από την άλλη, να δη­μιουρ­γή­σει τις συν­θή­κες ρήξης με το κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα, για ένα βαθύ κοι­νω­νι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό. Διευ­κρι­νί­ζου­με, επει­δή βρι­σκό­μα­στε σε ένα φε­στι­βάλ νέων, ότι στη συν­δι­κα­λι­στι­κή Ένωση Solidaires, υπάρ­χει συν­δι­κα­λι­στι­κή ορ­γά­νω­ση φοι­τη­τών -τριών και συν­δι­κα­λι­στι­κή ορ­γά­νω­ση μα­θη­τών -τριών.

Τι ζητούν οι πιστωτές για ομαδικές απολύσεις, απεργίες και συνδικαλιστικό νόμο

Ριζικές αλλαγές στα εργασιακά, με έμφαση όχι μόνο στο θέμα των ομαδικών απολύσεων αλλά κυρίως στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την κήρυξη απεργιών, τη χρηματοδότηση των συνδικάτων και τον περιορισμό της προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης, βάζουν στο τραπέζι των συζητήσεων για τα εργασιακά οι εκπρόσωποι των θεσμών. Τη Δευτέρα στις 30 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η δεύτερη κρίσιμη συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που έχει συσταθεί με στόχο την υποβολή πορίσματος για το καθεστώς που ισχύει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά διάφορα θέματα, όπως είναι οι ομαδικές απολύσεις, ο ισχύων συνδικαλιστικός νόμος (Ν.1264/1982), οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού, προκειμένου εν συνεχεία να προωθηθούν αλλαγές και στην Ελλάδα.

Νέες κινητοποιήσεις σε ΟΛΠ και ΟΛΘ – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 31/5, στην πλ. Κλαυθμώνος

limenergates-ntountoukaΣυνεχίζουν τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, με αποχή από τα καθήκοντά τους κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Την ίδια στιγμή έκκληση για άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, απευθύνουν με κοινή επιστολή τους προς τον Αλέξη Τσίπρα ο Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, οι ΣΒΒΕ και ΣΕΒΕ, τα ΕΒΕΘ, ΒΕΘ και ΕΕΘ, καθώς και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας για ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία σε αντίθετη περίπτωση.

Το «πάρτι» των εργολάβων συνεχίζεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την συμπληρωματική σύμβαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την με «INTRAKAT ΑΕ» ύψους 8.674.456,00 ευρώ για μεταφορά αδρανών καταγγέλλει με ανακοίνωση της η παράταξη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα».

Μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η ΡιζΑρΕν αναφέρει πως»Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει και προειδοποιήσει, τη διοίκηση της περιφέρειας και προσωπικά τον κ Τζιτζικώστα για την άκρως προβληματική διαχείριση των έργων. Με βάση την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου υπαλλήλου καθώς και τις πρώτες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών θεωρούμε πως το έργο θα πρέπει να επανεξεταστεί. Ένα τέτοιο ποσό για μεταφορά αδρανών υλικών αποτελεί σκανδαλώδη σύμβαση και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Σε κάθε περίπτωση η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα θα πολεμήσει, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της τέτοιες πρακτικές, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τις «παλιές» λογικές που κουβαλάει η «νέα» Διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας».

Πανελλαδική Σύσκεψη για την Ανασυγκρότηση του ΜΕΤΑ, Σάββατο 11 Ιούνη 2016

Το ΜΕΤΑ - ΟΤΑ στηρίζει την πρωτοβουλία και συμμετέχει στην πανελλαδική σύσκεψη για την ανασυγκρότηση του ΜΕΤΑ
Η Πρωτοβουλία που πήραν εκατοντάδες συνδικαλιστές, αγωνιστές εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι, για την ανασυγκρότηση του ΜΕΤΑ και την απαλλαγή του από τα «βαρίδια» του μνημονιακού – κυβερνητικού συνδικαλισμού, προχωρά στις 11 Ιούνη 2016 σε πανελλαδική σύσκεψη.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις για τα πλαστά πτυχία

Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να «καλύψουν» και να υπερασπιστούν φαινόμενα διαφθοράς κι απάτης κι ούτε να δείξουν ανοχή.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να συνεχίσει το ίδιο παραμύθι του κοινωνικού αυτοματισμού που χωρίζει την κοινωνία σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, σε «καλούς» και «κακούς».

Το δημόσιο διοικείται από τους πολιτικούς προϊσταμένους του και από την εκάστοτε κυβέρνηση, δεν αυτό-κυβερνάτε κι ως γνωστόν, η διαφθορά, ο γάμος και το ταγκό θέλουν δύο, δεν γίνεται αλλιώς, δεν «χορεύονται» από έναν. Κι αν σχεδιάζει απολύσεις η κυβέρνηση (άλλωστε στην αξιολόγηση του Αυγούστου του 2014 υπήρχαν, κι αυτήν και πιο βάρβαρη πολιτική υλοποιεί σήμερα με το 3ο μνημόνιο) να μην κάνει όνειρα ότι με τέτοιες μεθόδους θα απομονώσει τους ΔΥ και θα τους δώσει βορά στην κοινωνία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Τα πλαστά πτυχία στη διάθεση της προπαγάνδας και του ρουσφετιού

fakeloi-ptixia 
Σχόλιο του ΜΕΤΑ για τα πλαστά πτυχία.

Αυτές τις μέρες άνοιξε ξανά η συζήτηση για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν στο δημόσιο με πλαστά πτυχία. Την αφορμή την έδωσε η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, αλλά και οι διαρροές στον τύπο γύρω από τα απολυτήρια ιδιωτικών σχολών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έκλεισαν λόγω παρατυπιών και παραβάσεων την δεκαετία του 2000.

Σύμφωνα με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, περίπου 2.500 τίτλοι σπουδών έχουν βρεθεί προβληματικοί και το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή τον νόμο ν.3577/2007 που ψηφίστηκε επί υπουργίας Γιαννάκου, μέχρι τώρα δεν εφαρμόστηκε και που ουσιαστικά νομιμοποιεί τα απολυτήρια αυτά μέσω «ειδικών εξετάσεων», έχοντας σαν βάση ένα σκεπτικό που λέει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους παράνομους από τους παράτυπους τίτλους σπουδών.

Συνεχίζονται οι εκφοβισμοί, οι πειθαρχικές διώξεις και ποινές από τον Δήμαρχο Αλίμου

 
Παρά τις δεσμεύσεις του Δημάρχου Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ και το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου ότι θα σταματήσουν οι αναίτιες και αυθαίρετες πειθαρχικές διώξεις, ο Δήμαρχος Αλίμου συνεχίζει την αυταρχική συμπεριφορά του στοχοποιώντας εργαζόμενους, προκειμένου να εδραιώσει κλίμα εκφοβισμού.
Σχετική είναι η ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων που καταδικάζει την αυθαίρετη και παράτυπη πειθαρχική ποινή του Δημάρχου και στηρίζει τον συνάδελφο Δημοτικό Αστυνόμο Γαβρίλη Ιάκωβο. Αξίζει όμως να σημειωθεί η τουλάχιστον «προβληματική» στάση των μελών της «Δημοκρατικής Παράταξης» που ψήφισαν κατά της στήριξης του συναδέλφου.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση – απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου, αναφέρει :

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Ραντεβού στους δρόμους και όχι …στους διαδρόμους!

μόνο η φωτογραφία έχει μείνει ...ίδια!!!
Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου - τερατούργημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, του πολυνόμου της απόλυτης φτωχοποίησης, του ολοκληρωτικού ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και των παραγωγικών επιχειρήσεων του δημοσίου, της πλήρους υποταγής στους δανειστές και της απώλειας της δημοκρατικής και εθνικής κυριαρχίας της χώρας και του λαού της, κυβερνητικά – κομματικά στελέχη επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους από την πραγματικότητα.

Πρώην συνδικαλιστές στους Ο.Τ.Α. και νυν συνταξιούχοι αλλά με κομματική και κυβερνητική πλέον ιδιότητα, ανέλαβαν την θριαμβολογία και το success story της κυβέρνησης και ειδικότερα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου εσωτερικών όπου είναι και ειδικοί σύμβουλοι.

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Προσχέδιο σ/ν «σκούπα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ

Στο νόμο τερατούργημα που ψήφισε την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συμπεριλαμβάνεται και η τροπολογία για την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α σύμφωνα με τον ν. 4369/2016. Η τροπολογία ψηφίστηκε όπως ακριβώς κατατέθηκε και όπως την είχαμε αναρτήσει πριν μερικές ημέρες στην ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα η τροπολογία που ψηφίστηκε αναφέρει :

Άρθρο 171

Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων άρθρου 30 Ν.4369/16.

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/16 αντικαθίστανται ως εξής:

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Κυριακή 22 Μάη: Κάλεσμα ΜΕΤΑ στο συλλαλητήριο κατά του «κόφτη» και της μόνιμης υποδούλωσης

Προσυγκέντρωση του ΜΕΤΑ, Όθωνος & Αμαλίας, ώρα 5.30μμ.

Εμβρόντητοι είναι πλέον οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός, από την κυνικότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οποία χρησιμοποιεί τα Σαββατοκύριακα για να ψηφίζει πακέτα μέτρων που λεηλατούν τους μισθούς και τις συντάξεις, τις κοινωνικές δαπάνες, ξεπουλούν την δημόσια περιουσία, παραδίδουν τα «κόκκινα», αλλά και τα ενήμερα δάνεια κατοικιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κοράκια των αγορών.

Τροπολογία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ

 
Μέσα στη δίνη του… του αυτόματου δημοσιονομικού «κόφτη» που θα βρίσκονται μισθοί και συντάξεις, όπως προκύπτει από την σχετική τροπολογία που κατατέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο φέρνει στις πλάτες του κόσμου της εργασίας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων ένα επιπλέον βαρύ φορτίο - πακέτο έμμεσων φόρων, βρίσκεται και η τροπολογία για τα υπηρεσιακά συμβούλια.
Αρχικά, το νομοσχέδιο των περίπου... 7.000 σελίδων τον αριθμό!!!!- κατατέθηκε χωρίς τον αυτόματο κόφτη, αλλά λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα η κυβέρνηση με τροπολογία συμπεριέλαβε και τον αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης.
Στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» το άρθρο 171 αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 30 Ν. 4369/16 που αναφέρεται στη Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ΠΟΕ-ΟΤΑ : Δεν υπάρχει «επιφυλακή» 24 ώρες το 24ωρο και για 365 ημέρες το χρόνο

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ για το καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού που οι υπηρεσίες τους λειτουργούν σε βάρδιες και αναγκάζονται να βρίσκονται σε «επιφυλακή» 24 ώρες το 24ωρο και για τις 365 ημέρες του χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Τετάρτη 18 Μάη, ώρα 18.00, ΤΕΕ: «Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα σε κρίσιμο σταυροδρόμι....»

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 18 Μάη, και ώρα 18.00, στα αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, Σύνταγμα), η εκδήλωση – συζήτηση που διοργανώνει το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ), με θέμα «Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα σε κρίσιμο σταυροδρόμι και η ανασυγκρότησή του ως πρώτη προτεραιότητα των ταξικών δυνάμεων».
Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γιάννης Κουζής.

META: Λέμε ΟΧΙ στον «αυτόματο κόφτη»

Από το 2012, οι δανειστές ήθελαν έναν μηχανισμό προσαρμογής, που αυτόματα θα έκοβε δαπάνες για να μπορεί να τηρούνται τα μνημονιακά μέτρα και να αποπληρώνεται κανονικά το χρέος. Το πέτυχαν και αυτό με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με… διαδικασίες κατεπείγοντος προωθεί για ψήφιση το σχετικό πολυνομοσχέδιο για τον «αυτόματο κόφτη».

1. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τον «αυτόματο μηχανισμό» περικοπής μισθών, συντάξεων, προνοιακών επιδομάτων, κοινωνικών και αναπτυξιακών δαπανών (Παιδεία, Υγεία κ.λπ.), στο όνομα της επίτευξης «πλεονασμάτων» του κρατικού προϋπολογισμού για την πληρωμή τόκων και χρεολυσίων στους δανειστές.

Να βάλουμε τέλος στην ανασφάλεια, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Να βάλουμε τέλος στην ανασφάλεια, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους 
Σε καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας βρίσκονται επί μια επταετία εργαζόμενοι στους Δήμους που προσλήφθηκαν μέσω διαγωνισμών του 2009 από τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ, καθώς και όσοι επιλέχτηκαν, αλλά ποτέ δεν κλήθηκαν να αναλάβουν εργασία.

Το μνημονιακό μέτρο της απαγόρευσης των προσλήψεων που εφαρμόστηκε το 2010 είχε «παγώσει» την ολοκλήρωση διορισμού των επιτυχόντων, ωστόσο όμως δεν είναι λίγες οι δημοτικές αρχές που προχώρησαν στην πρόσληψη εργαζομένων από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών και των δημοτών που δημιουργούνται ακόμα και σήμερα από την τραγική έλλειψη προσωπικού.

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Κυριακή 15 Μάη: To META φωνάζει #ΑΡΚΕΤΑ

Μπορεί ο μνημονιακός νόμος για το ασφαλιστικό που κατεδαφίζει την κοινωνική ασφάλιση και οδηγεί περαιτέρω σε φτωχοποίηση νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους, μπορεί να έγινε νόμος του κράτους η φοροληστεία των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων, ωστόσο, ο αγώνας μας για να μπλοκαριστεί η εφαρμογή τους και να ανατραπούν τα μνημόνια και όλοι όσοι τα εφαρμόζουν συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη.

Το MΕΤΑ συμμετέχει στις εκδηλώσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο των άγρυπων #‎GLOBAL_DEBAOUT και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας την Κυριακή 15 Μάη, σε πολλές πόλεις της χώρας, φωνάζοντας και αυτό με τη σειρά του #ΑΡΚΕΤΑ:

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Ο νόμος για το (απ)ασφαλιστικό – φοροληστρικό

Ο νόμος για το (απ)ασφαλιστικό – φοροληστρικό 
Το ergasianet.gr δημοσίευσε το νόμο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», έτσι όπως ψηφίστηκε και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Βουλής (από τα επίσημα Πρακτικά της “ΡΚΑ”, 8 Μαΐου 2016, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής).
  • ΕΔΩ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Το «μάζεψε» η κυβέρνηση για τους «επιχειρηματίες» - εργάτες καθαριότητας.

 
Οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι ενστάσεις που έθετε για το συγκεκριμένο θέμα, ότι δεν μπορούν οι εργάτες καθαριότητας να αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματίες από την κυβέρνηση με όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγονται από αυτό, φαίνεται να έφεραν αποτέλεσμα.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις (του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ)

 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την αποστολή των παιδιών στις Κατασκηνώσεις του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Με την υπ΄ αριθμ.: 75/11η/14-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εγκρίθηκε η συμμετοχή των παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2016, καθώς και η αντίστοιχη δαπάνη.

Δημοκρατία «α λα καρτ» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Με δύο μέτρα και δύο σταθμά φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ την δημοκρατία.

Για την κυβέρνηση απειλείται η δημοκρατία, όταν ένστολοι προχωρούν σε συμβολική κατάληψη διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό, γιατί δήθεν οι ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στα γραφεία αριστερού κόμματος, όταν όμως οι ένστολες δυνάμεις καταστολής χρησιμοποιούν ωμή βία για να διαλύσουν ειρηνικές διαδηλώσεις ή να τσακίσουν διαδηλωτές έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπέρ της δημοκρατίας.

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Κυβερνητικός συνδικαλισμός, παραγοντισμός και γραφειοκρατεία: οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Από το Γιώργο Χαρίση

Η ανασυγκρότηση του ΜΕΤΑ, που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία 230 – σήμερα ξεπερνά τους 300 και η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται - συνδικαλιστών, αγωνιστών εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων, και που έχει σαν στόχο την ενίσχυση των ταξικών χαρακτηριστικών του, την απαλλαγή του από τα “βαρίδια” του κυβερνητικού συνδικαλισμού και την ανάγκη της αντιστοίχησης των προγραμματικών του θέσεων στην σημερινή κατάσταση, με την ενσωμάτωση των εμπειριών από την κυβερνητική αλλαγή του Γενάρη του 2015 και τη συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Στην «ιεροσυλία» της κυβέρνησης απαντάμε με αποχή (Κυριακή 8 Μαΐου 2016) !!!


     ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                               Πειραιάς :7 / 5 / 2016
ΟΔΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         
 & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                     
     ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                         
          ΡΕΤΣΙΝΑ 45                                        
       18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                           
    ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.                                      
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 8η Μαΐου, ημέρα που τα Συνδικάτα τιμούν τα 130 χρόνια από τους αγώνες της Πρωτομαγιάς του Σικάγο του 1886, επέλεξε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ψηφίσει στη βουλή το αντι – ασφαλιστικό και φορομπηχτικό νομοσχέδιο που «διαπραγματεύτηκε» με το κουαρτέτο των δανειστών και που ισοπεδώνει ότι είχε μείνει όρθιο στην Κοινωνική Ασφάλιση από την αντεργατική – αντιλαϊκή λαίλαπα των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων.

«Τις πταίει;»

Του Κωστή Γιαλιαδάκη*
Δανείζομαι την πασίγνωστη ερώτηση του Χ.Τρικούπη το 1874 για να εκφράσω τον προβληματισμό μου και να τον καταθέσω ως αφορμή για ανταλλαγή απόψεων, τις οποίες θα ήθελα από εσάς και όλοι μαζί να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.

Αφετηρία του προβληματισμού μου η κουβέντα που είχα σήμερα με συνάδελφους για τα αίτια της μικρής συμμετοχής (για άλλη μια φορά)στη σημερινή απεργία που προκήρυξαν ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ. Μετά από έξι μνημονιακά χρόνια και λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό/φορολογικό που αποτελεί ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα για τα λαϊκά στρώματα η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που εξαγγέλλουν τα συνδικάτα είναι χλιαρή.
 Αιτίες; Μέσα από τις συζητήσεις προέκυψαν οι παρακάτω:

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Κάλεσμα ΜΕΤΑ για το απεργιακό τριήμερο

H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολουθώντας την πεπατημένη των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προωθεί σε ψήφιση άρον άρον μέσα στο Σαββατοκύριακο του Θωμά την ψήφιση στη Βουλή του αντιασφαλιστικού και φοροληστρικού νομοσχεδίου, που αποτελεί «ταφόπλακα» στην κοινωνική ασφάλιση και οδηγεί στην καταστροφή ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.

 Η 48ωρη γενική απεργία που έχει προκηρυχθεί από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Μάη, καθώς και η 24ωρη απεργία στις 8 Μάη, για το γιορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, πρέπει να αποτελέσουν την αφορμή για να εκδηλωθεί μαζικά και αγωνιστικά η ολοκληρωτική αντίδραση των εργαζομένων απέναντι στην κυβερνητική μνημονιακή πολιτική που συνεχίζει την καταστροφή που ξεκίνησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

48ωρη Απεργία στον «γρήγορο θάνατο» της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

Τη διαδικασία του «γρήγορου θανάτου» επέλεξε η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει την χαριστική βολή στο ασφαλιστικό σύστημα μετά τα χτυπήματα του περασμένου καλοκαιριού όταν αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και τα έτη εργασίας.

Με την μορφή του κατεπείγοντος η κυβέρνηση εισάγει στην ολομέλεια της βουλής το αντιασφαλιστικό – φορομπηχτικό έκτρωμα που «διαπραγματεύτηκε» με το κουαρτέτο των «θεσμών», προκειμένου να το ψηφίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Μπαράζ καταλήψεων σε δημαρχεία, ΧΥΤΑ και δημοτικές υπηρεσίες από Πέμπτη 5/5

Σε καταλήψεις ΧΥΤΑ, δημοτικών γκαράζ, δημαρχείων και άλλων δημοτικών κτηρίων προχωρά από την Πέμπτη 5 Μάη η ΠΟΕ-ΟΤΑ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά του νέου ασφαλιστικού – φορολογικού.

Κατά τη διάρκεια των καταλήψεων, μέλη των τοπικών συλλόγων θα ενημερώσουν τους υπαλλήλους στην τοπική αυτοδιοίκηση για τις επιπτώσεις των επερχόμενων αλλαγών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 48ωρη απεργία που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ, η οποία θα καθορίσει την ημερομηνία όταν γνωστοποιηθούν οι ημέρες συζήτησης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

ΑΔΕΔΥ: Όλοι & όλες στα απεργιακά συλλαλητήρια της Εργατικής Πρωτομαγιάς

Με τους αγώνες γράφουμε ιστορία

Αιώνες ζωής μετρούν οι αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Το 8ωρο, οι Συλλογικές Συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση, η άδεια μητρότητας, η κανονική άδεια, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, όλα τα δικαιώματα και συνολικά το εργατικό δίκαιο, δεν χαρίστηκαν. Κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, με θυσίες και αίμα, μέσα από μια μακριά διαδρομή του Εργατικού Κινήματος.

Εκατό τριάντα χρόνια μετά το Σικάγο στην Ελλάδα του 2016, οι εργαζόμενοι ζουν τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου, που θέλει να πάρει την ιστορική ρεβάνς, να μηδενίσει το κοντέρ των κατακτήσεων και να επαναφέρει τους εργαζόμενους στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα.

Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους δημόσιους υπαλλήλους

Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους δημόσιους υπαλλήλους 
Την... τιμητική τους έχουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου στο νέο ασφαλιστικό. Όχι μόνο οι γενικότερες διατάξεις αλλά και ένα μπαράζ ειδικών διατάξεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ενέκρινε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι αφιερωμένες σε αυτούς.

Αυτές προβλέπουν ότι:

Εξαιρούνται του «φτωχολογίου» ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των αιρετών….

 
Των αιρετών των δήμων και των συνδέσμων δήμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α), καθορίζεται απευθείας το μισθολογικό καθεστώς των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στα Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας που προβλέπονται ρητά από το νόμο, δηλαδή η κατάταξή τους γίνεται με βάση τη θέση που κατέχουν και όχι βάσει των τυπικών προσόντων όπως ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων.

δημοσίευσε ...