Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

"Το 70% των εργαζομένων κρίνονται ανίκανοι" από τον Αντιδήμαρχο Χερσονήσου…!!!


Ανακοίνωση – Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου
Σε παράσταση διαμαρτυρίας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της παράτασης ισχύος της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου. Ενώ στην ανακοίνωση ο Σύλλογος καταγγέλλει και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Γ. Μεραμβελιωτάκη, για την παρέμβασή του στη συνεδρίαση ο οποίος ισχυρίστηκε ότι : «το 70% των εργαζόμενων, αν το βαθμολογούσαν και ήταν σε δική τους δουλειά θα τους έδιωχναν»!!!
Η απαξίωση των εργαζομένων και των υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των εργολάβων σε όλο της το μεγαλείο ….!!!

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Παράταση του Β’ Κύκλου της Κινητικότητας 2018


Μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη | ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ
Όπως ενημερώνει τους φορείς του Δημοσίου, με έγγραφό της (ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ), η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη:

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Η ΣΣΕ/2018 για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου


Όπως το ΜΕΤΑ ΟΤΑ πρόσφατα είχε καταγγείλει τον τρόπο διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης με τον οποίο τελικά υπογράφηκε η νέα ΣΣΕ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και ορισμένου χρόνου με την συμφωνία των παρατάξεων ΣΥΝ.ΑΝ – ΔΑΣ ΟΤΑ και ΔΑΚΕ ΟΤΑ , παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο της νέας ΣΣΕ που η ισχύς του ξεκινάει από 1-1-2018.

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

Επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης


Σας  γνωρίζουμε  ότι  την  19η   Ιουλίου  2018  ψηφίστηκε  στη  Βουλή,  ο  νόμος4555/2018  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  - Εμβάθυνση   της   Δημοκρατίας   -   Ενίσχυση   της   Συμμετοχής   –   Βελτίωση   της οικονομικής      και      αναπτυξιακής      λειτουργίας      των      Ο.Τ.Α.[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -  Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και άλλες διατάξεις» (Α΄133). Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  278  του  ν.4555/2018  δίνεται  η δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών,   οι   οποίοι   υπηρετούν   σε   Καταστήματα   Κράτησης,   μετά   την κατάργηση των θέσεων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4172/2013.

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

ΣΟΜΕΔΠ: χωρίς κώλυμα 3μήνου οι υποψήφιοι για το "οκτάμηνο" στο Δήμο Πειραιά

Μετά την παρέμβαση που πραγματοποίησε το Σωματείο Οδηγών - Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 σχετικά με τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 8μηνης διάρκειας και το "κώλυμα 3μήνου" που ήταν η αιτία απόρριψης πολλών υποψηφίων,  σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες αντικαταστάθηκαν.

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε μνημονιακό «κοστούμι», με τις ευλογίες της ΔΑΣ-ΟΤΑ


Χωρίς καμία ενημέρωση της παράταξης μας, παρά του ότι βρισκόμαστε σχεδόν καθημερινά στα γραφεία της ομοσπονδίας, αλλά και χωρίς καμία συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή, μάθαμε από ενημερωτικά site ότι την Παρασκευή 3/8/2018 ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕ-ΟΤΑ υπέγραψαν την νέα ΣΣΕ που αφορά του Ιδιωτικού Δικαίου εργαζόμενους, αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

ΥΠ.ΕΣ.: Ανεξάρτητο με την σίτιση το γάλα στους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών - Έγγραφο

Με νέο έγγραφό του ο Υπουργός Εσωτερικών διορθώνει την άστοχη απάντηση που είχε δώσει τον Μάρτιο του 2018 το Υπουργείο σε ερώτημα του ΝΠΔΔ Μοσχάτου – Ταύρου που αφορούσε την χορήγηση του 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών.

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Στις συκοφαντίες απαντάμε με πράξεις...

Αντί απαντήσεως στις εμετικές ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά οι οποίες δεν μας αγγίζουν και έχουν σαφώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ευελπιστούν οι συντάκτες τους, παραθέτουμε το έγγραφο - εντολή για την εφαρμογή προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμών σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από 1η Αυγούστου η εφαρμογή του «οικογενειακού γιατρού» – Τι πρέπει να γνωρίζουμε.

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα υγείας με την εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού από Τετάρτη 1η Αυγούστου.

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και τις δωρεάν επισκέψεις που μπορούν να πραγματοποιούν σε Παθολόγους, Γενικούς Γιατρούς και Παιδίατρους αφού από αύριο λήγει η ισχύς των συμβάσεων με τους 2.500 παλιούς συμβεβλημένους γιατρούς.

δημοσίευσε ...