Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Πειραιά υπέρ της μονιμοποίησης των συμβασιούχων


Ομόφωνα την περασμένη Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ψήφισε ψήφισμα υπέρ της αναγκαιότητας της παραμονής και την μονιμοποίηση συμβασιούχων στην υπηρεσία της Καθαριότητα του Δήμου.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά στην 22η/30-10-2019 συνεδρίασή του, ομόφωνα ψηφίζει και εκδίδει το πιο κάτω ψήφισμα:
Στον Δήμο Πειραιά απασχολούνται στον τομέα της Καθαριότητας εργαζόμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, όπου οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4366/2016 και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016, καθώς και με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 25 του Ν. 4456/2017, όπου θεώρησε νόμιμες τις δαπάνες μισθοδοσίας τους.
Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν ήρθαν στο Δήμο μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, αλλά μέσα από το δρόμο της μακροχρόνιας ανεργίας τους και διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Εργάζονται στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, προσπαθούν να κρατήσουν την Πόλη καθαρή.
Καλύπτουν αποδεδειγμένα ανάγκες του Δήμου για τις οποίες θα έπρεπε να επαρκεί το μόνιμο προσωπικό και εξυπηρετούν πρωτίστως τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.
Δεδομένων των πολυάριθμων κενών οργανικών θέσεων, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ του ΑΣΕΠ που έχει ήδη ολοκληρωθεί, είναι άκρως απαραίτητοι και τυχόν απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας, αλλά και ανυπέρβλητες δυσκολίες στους Δημότες και τους επισκέπτες της πόλης με το μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας, ειδικά την περίοδο της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος μας είχε ήδη αιτηθεί από την Κυβέρνηση να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, που εξυπηρετούν μόνιμες ανάγκες της κοινωνίας.
Ο Δήμος Πειραιά υπερασπίζεται τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.                                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΙΤΣΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ


δημοσίευσε ...