Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Εξαιρούνται οι αμοιβαίες μετατάξεις της 3Κ από την δίχρονη δοκιμαστική περίοδο


Δημοσιεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας το ΦΕΚ με το σχέδιο νόμου που περιέχει κατεπείγουσες διατάξεις υπουργείων και ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ

Στο ΦΕΚ με αριθμό 204/ τεύχος Α / 16-12-2019, Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις Υπουργείων και στο άρθρο 44 προβλέπεται ότι «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού»
Ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

δημοσίευσε ...