Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ για την ένταξη των Δήμων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας


Με Εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, ενημερώνει για την πλήρη και οριστική παύση της αναγκαιότητας διάθεσης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ
Με την ίδια εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικό υπενθυμίζει στους Δήμους και στις Περιφέρειες την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης μέχρι τις 31/12/2019, όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ένταξη του φορέα στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, κατά τα οριζόμενα στη (β) σχετική εγκύκλιο, καθώς τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση συνεπάγεται αφενός, την αδυναμία συμμετοχής του φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, αφετέρου την αδυναμία έγκρισης οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού υποβληθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020, λόγω μη ανάρτησης της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή

Στοιχεία από aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...