Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Καταβολή επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α

Δελτίο Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ που καταγγέλει την προσπάθεια κυβέρνησης και αιρετών για τη μη καταβολή του τμήματος του επιδόματος αδείας της περιόδου από 1 Ιουλίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς με τις μνημονιακές πολιτικές, καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) επισημαίνει την άδικη και παράνομη παρακράτηση μέρους του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, πριν δηλαδή την απόφαση κατάργησης του από 1η Ιανουαρίου 2013, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που αρνούνται να προχωρήσουν στη χορήγησή του. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4024/2011 και του Νόμου 4093/2012, το επίδομα αδείας χορηγείται στο ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου κάθε έτους έως και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους ή τμήμα αυτού ανάλογα με το χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. 

Η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του επιδόματος αδείας από 1η Ιανουαρίου του 2013 χωρίς να υπάρχει καμία αναδρομική κατάργηση του δικαιώματος του υπαλλήλου να λάβει το τμήμα του επιδόματος από 1η Ιουλίου του 2012 έως 31 Δεκεμβρίου του 2012, για το οποίο εργάστηκε και μισθοδοτήθηκε. 

Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού υποχρεούνται βάσει Νόμου να καταβάλουν το δικαιούμενο μέρος του επιδόματος αδείας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2012 στους εργαζόμενους. Κάτι όμως που αρνούνται, χωρίς να δικαιολογούν την παράνομη στάση τους. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού να συμμορφωθούν με τους Νόμους και να προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου μέρους του επιδόματος αδείας. Έχει δε αποστείλει έγγραφο στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα επισημαίνοντας του την παρανομία εκ μέρους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και ζητώντας του να εκδώσει σχετική εγκύκλιο που να αφορά στην χορήγηση των χρημάτων που έπρεπε να έχουν δοθεί ήδη από το Δεκέμβριο του 2012. 

Κάλεσε τέλος με επιστολή της την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προχωρήσει στις δικές της ενέργειες, αφού το πρόβλημα της καταβολής του τμήματος του επιδόματος αδείας αφορά όλους τους λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Το έγγραφο της ε/ε της ΠΟΕ - ΟΤΑ προς το υπουργείο Οικονομικών ΕΔΩ

Σχέδιο αίτησης προς την υπηρεσία για την καταβολή του επιδόματος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...