Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Αξιοκρατία, ισονομία, δικαιοσύνη λέξεις άγνωστες για τον Δήμαρχο ΠειραιάΑξιοκρατία, ισονομία, δικαιοσύνη, λέξεις προφανώς άγνωστες για τον Δήμαρχο Πειραιά σε ότι αφορά τουλάχιστον την άσκηση διοίκησης στον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Πειραιά με δικές του κρίσεις και αποφάσεις διορισμού, συντηρεί ένα πλήρως διαβλητό σύστημα επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, παρακάμπτοντας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Ενώ από τις 2/9/2013 το υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει εγκύκλιο (Α.Π. 34832/2-9-2013) σε όλους τους δήμους με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, με την επισήμανση μάλιστα του κατεπείγοντος του θέματος, καθώς από το 2009 δεν έχουν γίνει κρίσεις προϊσταμένων αλλά και του ότι η μη αποστολή στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, ο Δήμαρχος Πειραιά την αγνοεί και συνεχίζει να κάνει τις κρίσεις και τους διορισμούς ο ίδιος.

Η τακτική που επιλέγει ο Δήμαρχος Πειραιά αποσκοπεί στην συνέχιση μιας αδιαφανούς και αναξιοκρατικής κρίσης και ανάδειξης στις θέσεις ευθύνης του Δήμου προσώπων που είναι στον ίδιο «αρεστά», προκειμένου να φτάσει με το υπάρχον σύστημα στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές.

Αν ήθελε ο Δήμαρχος Πειραιά να δείξει πολιτική «μαγκιά», η εναντίωση αγνοώντας τους νόμους και τις σχετικές διατάξεις απέναντι στη μνημονιακή συγκυβέρνηση που συνεχίζει να στηρίζει, ας το έκανε όταν υπόγραφε τις διαπιστωτικές πράξεις «θανάτου» των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, όχι τώρα που εκτός των άλλων, για να εξυπηρετήσει τις δικές του ρουσφετολογικές ανάγκες βάζει σε κίνδυνο με τις πρακτικές του και τους εργαζόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες και το υπηρεσιακό συμβούλιο, για παραπομπή τους με πειθαρχικό παράπτωμα για παράβαση καθήκοντος …. 


Το έγγραφο του Υπ.Εσ. σε μορφή Word ΕΔΩ

Το έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς το Υπ. Εσ. ΕΔΩ


δημοσίευσε ...