Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (21-12-2010)


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010


Αριθμ. Πρωτ.: 1273

Προς:
Συλλόγους – Μέλη
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,
Μετά την ψήφιση του Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 120/21-7-2010) και τις αλλαγές-ανατροπές που έγιναν στα συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά δικαιώματά μας, υπήρξαν αιτήματα πολλών συλλόγων να υπάρξει ενημέρωση στις νέες διατάξεις και για αυτό ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξουν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία ημερίδες ενημέρωσης των συνδικαλιστικών στελεχών μας καθώς και των υπηρεσιακών παραγόντων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Οι ημερίδες αυτές έχουν στόχο την έγκυρη ενημέρωση των εργαζομένων στη νέα συνταξιοδοτική νομοθεσία ώστε να αποφύγουμε τη μαζική «προσφυγή» πολλών συναδέλφων σε «ειδικούς» αλλά «άσχετους», που τους επιβαρύνουν οικονομικά καθώς και το κλίμα ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί σε αυτούς.

Στο αίτημά μας το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε θετικά και η 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των συνδικαλιστικών στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 στις 9.30 το πρωί στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Μεγ. Αλεξάνδρου και Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα).

Δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα έχουν τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. από τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Σάμου και Λέσβου καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των πιο πάνω Δήμων.

Η ενημέρωση θα γίνει από υπηρεσιακά στελέχη της 43ης και 47ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες μετά από την οριστικοποίηση του προγράμματος με το Υπουργείο Οικονομικών για τις οποίες και θα ενημερωθείτε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                         Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...