Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Παρατυπούν , παρανομούν και αυθερετούν στην πλάτη μας ???


Πρόκειται για το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά που με πολύ μεγάλη ελαφρότητα αποφασίζει και τιμωρεί τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα που σημειωτέον είναι οι μόνοι κακοί υπάλληλοι του Δήμου Πειραιά, οι μόνοι που καθημερινά πέφτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα και πρέπει να " εκτελεστούν ". Για να βρίσκει άλλοθι τόσο η υπηρεσία, όσο και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή για τις δικές τους ατέλειες και λάθη πάνω στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας. Αλλά δεν θα πέσω στη παγίδα του κοινωνικού αυτοματισμού να τα βάλω με άλλους εργαζόμενους όπως θέλουν και εφαρμόζουν οι πάντες τον τελευταίο καιρό, είναι τυχαίο στα 30 θέματα τα 29 να αφορούν το εργατοτεχνικό προσωπικό της καθαριότητας ....? δεν έχουμε και εκείνο τον απερίγραπτο τύπο να μας βγάλει τους λογάριθμους και να μας απαντήσει ....!!!

Έχω ξαναγράψει για το θέμα του Υπηρεσιακού - Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο γεννήθηκε σε εκείνη την ανεπανάληπτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21-4-2010) που προς χάρη του, τέως πλέον, Γ.Γ. άλλαξε τη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου, χωρίς καν να έχουν απαρτία μέσα στην αίθουσα. (αλλά ξέχασα...υπάρχει και η περιφορά !!!).

Αυτό το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, που καταστρατηγήθηκε επανειλημμένα ο Ν. 3584/2007, για να ανασυγκροτηθεί, έρχεται και επιβάλει ποινές σε εργαζόμενους καταστρατηγώντας εκ νέου τον συγκεκριμένο νόμο 3584/2007 "΄Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".

Για να γίνω πιο σαφής και να καταλάβετε πως μας αντιμετωπίζουν, σε τι κράτος δικαίου εργαζόμαστε και κάτω από ποιες συνθήκες λαμβάνωνται οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με εργαζόμενους καθορίζοντας τη μοίρα τους, σας αναφέρω τα εξής.

1ο.Για την ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου :

Α) παρ. 2 του άρθ. 7 του Ν.3584/2007 : "κατά τη διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών , εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι" 
 Δεν αποδείχτηκαν από τις αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας οι σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι (π.χ. μετάταξη σε άλλο Δήμο, παραίτηση από τη υπηρεσία, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια λοχείας, μητρότητας, πειθαρχικής ποινής όπως υποβιβασμός, παύση κ.λ.π, σοβαρή ασθένεια του ίδιου ή άμεσου συγγενικού προσώπου) που οδήγησαν σε παραίτηση τα μέλη του προηγούμενου Υπ. Συμβουλίου και μάλιστα τη στιγμή που ένα μέλος εξ αυτών ξαναδιορίσθηκε σαν αναπληρωματικό μέλος.

Β) παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3584/2007 : "Σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο αριθμός των οριζόμενων από την Υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό, και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1)."

Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως πρότεινε στο Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας και εκείνος με τη σειρά του αποφάσισε πως πρέπει να διοριστούν  τρεις (3) γυναίκες... προς απαξίωση των αντρών που υπηρετούν στο Δήμο κι ας είχαν τις προϋποθέσεις διορισμού.

2ο. Οι αποφάσεις που λαμβάνει το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Α) παρ. 1  άρθρου 126 του νόμου 3584/2010
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στα συλλογικά πειθαρχικά όργανα των άρθρων 123 και 124 του παρόντος. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή στα συλλογικά όργανα του άρθρου 123 του παρόντος.......

Με τη μη τήρηση του συγκεκριμένου άρθρου δίνουν τη δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή να μπορεί να εκβιάζει τον εργαζόμενο, με ένα πιθανό για εκείνη παράπτωμα και να τον έχει όμηρο για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, με την απειλή μιας επιβαλλόμενης ποινής ετεροχρονισμένα.

Β) Τιμωρούν εργαζόμενους για συνδικαλιστική δράση

Εργαζόμενοι που ακολούθησαν απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου τους κρίθηκαν ότι υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρήθηκαν.  

Γ) παρ.2  άρθρου 128 του νόμου 3584/2010 : "Το παραπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο και αποστέλλεται μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η παράλειψη κοινοποίησης του παραπεμπτηρίου εγγράφου συνεπάγεται ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας....."
Δεν στέλνουν ειδοποίηση εγγράφως στους διωκόμενους εργαζόμενους, ώστε να λάβουν γνώση και να παραστούν μόνοι τους ή με τον δικηγόρο τους κατά τη συζήτηση του θέματος τους ....δηλαδή καταδικάζουν ερήμην....!

Δ) Οι αποφάσεις των "ερήμην" ποινών πάρθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 και στους εργαζόμενους κοινοποιήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2011 ...έπρεπε να περάσουν οι εκλογές και μετά να ανακοινωθούν....τυχαίο ??? ...με τίποτα !!!
Αυτά και άλλα πολλά γίνονται στο Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο τη στιγμή που εκκρεμεί μια προσφυγή που έχουμε κάνει στον Υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη νομιμότητα  της σύνθεσης του. Δεν περιμένω βέβαια και πολλά αφού η ίδια η κυβέρνηση πλέον ακολουθεί το  σοφό ρητό που λέει :
                                               " οι νόμοι είναι για να μην τηρούνται "

"timeo Danaos et dona ferentes",
   Β.Γ.

δημοσίευσε ...