Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

«Πόρτα» από την Αποκεντρωμένη στον Δήμαρχο Λαμίας Ν. Σταυρογιάννη και στους εργολάβους.«[…]Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 476/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και την προηγούμενη αυτής υπ’ αριθμ. 459/2017 όμοια απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.»
Η παραπάνω παράγραφος ολοκληρώνει το έγγραφο – απόφαση που απέστειλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στον δήμο Λαμιέων ακυρώνοντας τις δύο αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής του Δήμου για εκχώρηση της καθαριότητας σε εργολάβο και εκθέτοντας τον Δήμαρχο Λαμιέων Νίκο Σταυρογιάννη.
Αντίθετα η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, δικαιώνει τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα τους και όλες τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης που αντιτάχθηκαν στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και κατηγόρησαν ευθέως τον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή ότι χρησιμοποιεί όλα τα μέσα θεμιτά και αθέμιτα προκειμένου τελικά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εργολάβων πετώντας στον δρόμο 47 εργαζόμενους και τις οικογένειες τους.
Και ενώ το πρόβλημα τις αποκομιδής απορριμμάτων θα είχε λυθεί από την αρχή εφαρμόζοντας τον νόμο, ο δήμαρχος κ. Σταυρογιάννης προκειμένου να εφαρμόσει την νεοφιλελεύθερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος, προτίμησε  να απολύσει τους 47 εργαζόμενους και οι δημότες της Λαμίας και των δημοτικών διαμερισμάτων να «πνιγούν» στο σκουπίδι.

δημοσίευσε ...