Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου συνεχίζει την πεπατημένη και παρατείνει την εργολαβία της καθαριότητας στον Ιδιώτη


Σε παρέμβαση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου μετά την συνεχιζόμενη επιμονή της Δημοτικής Αρχής να απαξιώνει την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και να παρατείνει για ακόμα ένα χρόνο την σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων στον εργολάβο.
Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου χωρίς να μπει στην διαδικασία εφαρμογής του αρθ.24 του Ν.4479/2017, είναι ολοφάνερο ότι έχει επιλέξει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εργολάβου και όχι της τοπικής κοινωνίας που πληρώνει το «μάρμαρο» της εργολαβίας με αύξηση των δημοτικών τελών.
Το υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου στην παρέμβαση του στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρει:
Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου μετά την επιλογή της, για ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας, στον ιδιωτικό τομέα, με τριετή σύμβαση, το έτος 2015, συνεχίζει την πεπατημένη, ευδιάβατη οδό, δέκα και πλέον χρόνων και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά, την προβλεπόμενη παράταση της σύμβασης.

Η Δημοτική Αρχή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα:

1.              Δεν αξιοποίησε την δυνατότητα του άρθρου 24 του πρόσφατου Ν. 4479/2017,της στελέχωσης των υπηρεσιών καθαριότητας με πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Επιλέγει τις εργασιακές σχέσεις στον εργολάβο, με αναξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Επιλέγει τις συνθήκες εργασιακής «ομηρείας» και «ανακύκλωσης» του προσωπικού.

2.              Δεν εξάντλησε στο ακέραιο την δυνατότητα άσκησης της αρμοδιότητάς της, να εκτελεί τις υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα και προσωπικό, όπως ρητά ορίζει η νομοθεσία. Έωλη η προσπάθειάς της, τεκμηρίωσης του αντιθέτου. Πώς να αιτιολογηθεί με συνοπτική, «καθ' υπαγόρευση», εισήγηση δύο γραμμών η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, με ίδια μέσα των φορέων αυτών;

3.              Δεν ανταποκρίθηκε στην δυνατότητα των στρατηγικών στόχων της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, επανάκτησης υλικών και ανακύκλωσης, όπως αυτά οριοθετήθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες προαναφερόμενες επιταγές από μία στατική, μακρόχρονη, σύμβαση παροχής υπηρεσιών δρομολογίων αποκομιδής σύμμεικτων;

4.              Δεν έχει παρουσιάσει ή εξαγγείλει κανέναν σχεδιασμό για τη διενέργεια της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, κατά την περίοδο που θα ακολουθήσει τη λήξη της σύμβασης. Δεν λαμβάνει υπόψη την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δικό της ερώτημα, όπου ρητά αναφέρεται ότι «η ενεργός σύμβαση με τον ιδιώτη εργολάβο καθαριότητας δεν θα μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της διάρκειάς της».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου έχει τονίσει, επανειλημμένα ότι:

       Δεν αποδείχτηκε αληθής η οικονομικότητα του μοντέλου της ανάθεσης σε ιδιωτικά συνεργεία, καθώς δεν μειώθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη υπηρεσιών καθαριότητας των πολιτών, τουναντίον αυξήθηκαν.

       Δεν αποδείχτηκε αληθής η ομόθυμη και επανειλημμένη δήλωση της δημοτικής αρχής, ότι μόλις δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, θα αναλάβει και πάλι με ίδια μέσα την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων.

       Δεν αποδείχτηκε αληθής η επιχειρηματολογία για εποχικότητα των εργασιών, αφού στις συμβάσεις διαχρονικά το κόστος αυξάνεται επειδή αμβλύνεται η διακύμανση των εργασιών.

Αντίθετα αποδείχτηκε αληθής η παγίωση των σχέσεων ιδιώτη και Δήμου, η έλλειψη συνθηκών ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, η έλλειψη επενδύσεων σε εξοπλισμό, η αδιαφανής διοίκηση και εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας.

Ζητείται να λήξει η σύμβαση στις 3/3/2019 (χωρίς παράταση)και να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής για την οργάνωση δημοτικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων & καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, στη μετά τον εργολάβο περίοδο.

δημοσίευσε ...