Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Λεβαδέων κατά του άρθρου 178 και των ιδιωτικοποιήσεων


Με την παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς
Οι δυναμικές κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς και  των μελών του το προηγούμενο διάστημα, με τις οποίες αναδείχτηκε η αποφασιστικότητα  των εργαζομένων  να βάλουν φρένο και  να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς για την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και των «επενδυτών» σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών και να προασπίσουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των ΟΤΑ , επιβεβαιώθηκε στο χθεσινό ( 30-10-2019 ) δημοτικό συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων, το οποίο υπερψήφισε ΟΜΟΦΩΝΑ το ψήφισμα του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ επαρχίας Λιβαδειάς , με το οποίο δεσμεύτηκε να μην εφαρμόσει το άρθρο 178 και να υπερασπιστεί τον Αποκλειστικά Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ υπερασπίζεται τον αποκλειστικά Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του.
Ζητάμε από τον Κεντρική Διοίκηση να σεβαστεί το Αυτοδιοίκητο στους Δήμους.
Δεσμευόμαστε ότι όχι μόνο δεν θα εφαρμόσουμε το άρθρο 178 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» (πλέον νόμος του κράτους )που δίνει τη δυνατότητα, με ισχνή πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί κατά τη κρίση του, χωρίς αιτιολογημένη έκθεση, να αποφασίζει για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την Εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων συντήρησης χώρων Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού, αλλά επιπλέον θα προβούμε σε κάθε δυνατή ενέργεια  για την θωράκιση των υπηρεσιών του Δήμου μας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού  , με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα θα κινηθούμε με κάθε τρόπο ώστε να  εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για την ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου μας, όπως και την αγορά νέων μέσων όπου κρίνεται απαραίτητο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων αναλαμβάνει να θέσει το ζήτημα και στα θεσμικά συλλογικά  όργανα Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ. , καθώς πιστεύει ότι –  σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους – η κοινή δράση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο  όσο και Πανελλαδικά , μπορεί να δώσει λύση για τα χρόνια προβλήματα στους ΟΤΑ.

δημοσίευσε ...