Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΣΟΜΕΔΠ: Χωρίς Μέσα Ατομικής Προστασίας οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ του Ηλεκτρολογικού

 


Με έγγραφο που απέστειλε το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών & Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά, σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, στο δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη και κοινοποίησε στον Γεν. Γραμματέα του δήμου, στον αντιδήμαρχο Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης καθώς και στον Τεχνικό Ασφαλείας, ζητά την άμεση χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους ΙΔΟΧ που προσλήφθηκαν πριν ένα μήνα περίπου στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου και η υπηρεσία τους υποχρεώνει να εκτελούν εργασίες χωρίς να τους έχει χορηγήσει τα προβλεπόμενα ΜΑΠ με άμεσο κίνδυνο της υγείας και της ασφάλεια τους.

Το έγγραφο του ΣΟΜΕΔΠ συγκεκριμένα αναφέρει:


 

Θέμα: «χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Δήμου Πειραιά»

Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με την αρ.43726/7-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/8-6-2019), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την με αριθμό 87669/9-12-2019 όμοια Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4584/τ.Β΄/13-12-2019), υποχρεώνει του Δήμους να προβούν στην άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.) και μεταξύ άλλων, να προχωρήσει άμεσα η προμήθεια και χορήγηση των απαραίτητων Μ.Α.Π., γάλακτος, προληπτικών εξετάσεων και εμβολίων σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας.

Παρατηρείται όμως το φαινόμενο οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού παρά του γεγονότος ότι έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης και της ανάληψης των καθηκόντων τους να μην τους έχουν χορηγηθεί μέχρι και σήμερα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπει η νομοθεσία.

Η μη άμεση χορήγηση των ΜΑΠ στους δικαιούχους, εκτός ότι αντίκειται στη νομοθεσία, βάζει πρωτίστως σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των εργασιών που τους αναθέτει η υπηρεσία και τους υποχρεώνει να εκτελέσουν χωρίς να τους έχει χορηγήσει τα προβλεπόμενα ΜΑΠ.

Ο κλάδος των εργαζομένων στους ΟΤΑ όπως καλά γνωρίζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια θρηνεί 64 νεκρούς συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και εκατοντάδες σακατεμένους και προσβλημένους από επαγγελματικές ασθένειες. Εργατικά ατυχήματα έχουμε και στον Δήμο Πειραιά.

Για όλους αυτούς τους συναδέλφους δεν έφταιγε ούτε η «κακιά ώρα» ούτε το «κακό το ριζικό τους» και μία από τις κύριες αιτίες είναι και η μη έγκαιρη και ορθή χορήγηση των ΜΑΠ σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ.

Ζητάμε από εσάς να μεριμνήσετε για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Πειραιά ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες προκειμένου να χορηγηθούν όλα τα ΜΑΠ σε όλους τους δικαιούχους, όπως προβλέπεται, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν Γραμματέας

Μιλτιάδης Λουκίσας                    Βασίλειος Γκιτάκος

  


δημοσίευσε ...