Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Η ΑΔΕΔΥ καταδικάζει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Πειραιά να τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στους χώρους εργασίας

 


ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταδικάζουμε τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Πειραιά

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Πειραιά να τοποθετήσει σύστημα  παρακολούθησης με κάμερες εντός των χώρων εργασίας του αμαξοστασίου του Δήμου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εργασιακού χώρου, δεν προστατεύει κανέναν εργαζόμενο ή δημόσιο αγαθό όπως προσχηματικά ισχυρίζονται, αλλά γίνεται ξεκάθαρα για την παρακολούθηση των εργαζομένων.

Άλλωστε οι κάμερες δεν αποτρέπουν κανένα περιστατικό, αλλά απλά το καταγράφουν.

Η λειτουργία των καμερών παρακολούθησης και καταγραφής, προσβάλει παράνομα το δικαίωμα της προσωπικότητας των εργαζομένων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πειραιά, αλλά και σε όποιον άλλο χώρο εργασίας τοποθετηθούν. Θέτει υπό εργασιακό έλεγχο και αδικαιολόγητο περιορισμό την ελευθερία των εργαζομένων ως εκδήλωση της προσωπικότητας τους και παρεμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της κοινωνικής και εργασιακής τους δραστηριότητας.

Η Δημοτική Αρχή Πειραιά θα έπρεπε να γνωρίζει ότι απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας για τον σκοπό επιτήρησης των εργαζομένων εντός των χώρων αυτών, όπως θα έπρεπε να γνωρίζει επίσης ότι απαγορεύεται ρητά και η χρησιμοποίηση των δεδομένων που τυχόν έχουν συλλεχθεί μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Εξάλλου κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί στους εργαζόμενους τη «χρηστή» λειτουργία του συστήματος, όπως και κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους «χειριστές» ή τον «επεξεργαστή» του.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Πειραιά να τοποθετήσει σύστημα παρακολούθησης των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας τους.

Στηρίζει τους εργαζόμενους και καλεί το Δήμαρχο Πειραιά να σταματήσουν όλες οι εργασίες τοποθέτησης καμερών και να προτιμήσει ηπιότερες μεθόδους για τους σκοπούς τους, που δεν θα θίγουν την ατομική ελευθερία και τα εργασιακά δικαιώματα.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η καταγγελία της ΑΔΕΔΥ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...