Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010

... " Καλλικρατικά νέα " ...Με νέα απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , καθορίζεται πλέον το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις "Καλλικρατικές Εκλογές" ......

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

α. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500€
β. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 30.001 έως 60.000 κατοίκους σε 2.000€
γ. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 60.001 έως 100.000 κατοίκους σε 2.500€
δ. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000€
ε. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500€
στ. σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€.

Για παράδειγμα στο Δήμο Πειραιά  οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του 1ου , του 2ου και του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος έχουν ως ανώτατο όριο δαπανών τις 2.000 ευρώ ενώ του 3ου και του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος έχουν όριο 1.500 ευρώ , ο δε υποψήφιος Δημοτικός Συνδυασμός δεν μπορεί να υπερβεί το όριο του αθροίσματος των δαπανών των Δημοτικών Συμβούλων προσαυξημένο κατά 20%.
 
Ερώτηση Β.Γ : Θα τηρηθεί??? - Ποιος θα τους ελέγξει και πότε ???
 
Υ.Γ : ήδη έχει ξεκινήσει η "αφίσα" να αλλάζει την εικαστική όψη του Πειραιά, για αφισορύπανση φυσικά και δε γίνετε λόγος !!!
Β.Γ

δημοσίευσε ...