Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010

Καλημέέέέέέέέέέρα.....!!!!

Μια ακόμη Καλημέρα απο μακριά .... !!!

Τελειώνουν τα ψέματα κι από τα καλά στάνταρ που έχουμε εδώ θα έρθουμε να πέσουμε στους αμφίροπους αγώνες ... !!!
Β.Γ.

δημοσίευσε ...