Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

..."Καλλικρατικά Νέα"...Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον ορισμό αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.

Ο Δήμος Πειραιά θα έχει :

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ     ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ        ΑΡ. ΔΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1ο Δημοτικό Διαμέρισμα                 55.983                                       16
2ο Δημοτικό Διαμέρισμα                 32.977                                         9
3ο Δημοτικό Διαμέρισμα                 16.331                                         5                                         
4ο Δημοτικό Διαμέρισμα                 29.074                                         8
5ο Δημοτικό Διαμέρισμα                 41.332                                       11
      ΣΥΝΟΛΟ                                175.697                                       49δημοσίευσε ...