Κυριακή 8 Αυγούστου 2010

Ακόμα είμαστε στο στάδιο του "ψύλλου" ...!Πολύ σωστά μου επεσήμανε ένας φίλος ότι όλα πρέπει να γράφονται ... κι ας πονάνε !!!
Σε δημοσίευμα διαβάσαμε ότι πιάστηκε για δωροδοκία και εκβιασμό δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Ζακύνθου (ξέρετε ο Δήμος που δεν πληρώνει). Αν αποδειχθεί η ενοχή του εν λόγω υπαλλήλου, φυσικά και είναι κατακριτέα και καταδικαστέα.
Ωστόσο τα ...μύρια από κλεψιές και ρεμούλες είναι αλλού και όχι στα δύο ή τρία χιλιάρικα που "αφαίμαξε" ο υπάλληλος από τον ανάδοχο έργου. Είναι εκεί που δεν πιάνονται και που ποτέ δεν θα πληρώσουν !
Κάτι βλέπουμε βέβαια να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά ακόμα βρίσκεται στο στάδιο του "ψύλλου".
Ξανατονίζω ότι αν αποδειχθεί η ενοχή είναι απ' όλους κατακριτέα και δεν μπορούν τέτοιου είδους φαινόμενα να στιγματίζουν ένα ολόκληρο κλάδο.
Β.Γ.

δημοσίευσε ...