Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

η αλήθεια που άργησε ... δυο μέρες ....!


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27/11/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ

Μετά την πενθήμερη απεργία των εργαζομένων στη καθαριότητα (ΠΟΕ_ΟΤΑ), συσσωρεύτηκαν στoν Πειραιά 3000 τόνοι απορριμμάτων και καθημερινά προστίθενται άλλοι 400 τόνοι απορριμμάτων.

Σήμερα, μετά την απόλυση των 100 συμβασιούχων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Φυλής, στο εργοστάσιο μηχανικής Ανακύκλωσης και στον ΣΜΑ Σχιστού, ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα να απαιτούνται 5 έως 7 ώρες αναμονή κάθε απορριμματοφόρου για να εναποθέσει τα απορρίμματα.

Είναι σαφές ότι παρά την προσπάθεια των εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά είναι αδύνατη η γρήγορη αποκομιδή των απορριμμάτων.

Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της απέναντι στους κατοίκους του Πειραιά, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

δημοσιεύτηκε από : http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=9349220

δημοσίευσε ...