Τρίτη 3 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝ.Ο.Π.-Δ.Ε.Η.
 
         Α . Δ . Ε . Δ . Υ

                                 Αθήνα, 3 Μαΐου 2011

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 1616900
 Fax: 210 3246165
Αριθμ. Πρωτ.: 154


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ενέργεια αποτελεί στρατηγικής σημασίας οικονομικό μέγεθος αναπτυξιακών δυνατοτήτων και κοινωνικό αγαθό.
Η ιδιωτικοποίηση της τελευταίας μεγάλης Δημόσιας Επιχείρησης σε ένα κρίσιμο τομέα για την προοπτική της χώρας, της οικονομίας, της κοινωνίας, ακυρώνει ένα Δημόσιο εργαλείο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης που πρέπει να υπηρετεί το Δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον και όχι το ιδιωτικό.
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και η κοινή θέση όπως διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το προεδρείο της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στη Δ.Ε.Η. για ενημέρωση των συνδικαλιστικών και κοινωνικών Φορέων.
Η δυνατότητα του Δημοσίου να ορίζει την τιμολογιακή πολιτική είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική του φθηνού - και όχι ακριβού-τιμολογίου για τους πολίτες, που πλήττονται σήμερα με ακραίο τρόπο εξαιτίας της «χρεοκοπίας» του νεοφιλελεύθερου μοντέλου που κυριάρχησε στην Ευρώπη και τη χώρα μας.
Αποτελεί κοινή εκτίμηση ότι ο συντονισμός και η ανάπτυξη των συνδικαλιστικών αγώνων ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, στην πολιτική της διάλυσης του Δημοσίου και Κοινωνικού Κράτους, καθώς και σε πολιτικές που οδηγούν σε ολοκαύτωμα των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι απολύτως αναγκαίος.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:
1. Η μετουσίωση των συνδικαλιστικών αγώνων σε κοινωνικούς, μέσω της ανάπτυξης συμμαχιών και αισθήματος αλληλεγγύης. Το να μην βυθιστεί η χώρα στο σκοτάδι είναι κοινή θέση των δύο Οργανώσεων. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν απεργίες χωρίς επιπτώσεις, ούτε ότι είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτή η ενοχοποίηση των κινητοποιήσεων και η ενεργοποίηση πρακτικών κοινωνικού αυτοματισμού.

2. Ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα με αφετηρία τη Γενική Απεργία της 11ης Μαΐου 2011 το θέμα της ιδιωτικοποίησης της Δ.Ε.Η., μαζί με όλα τα μείζονα ζητήματα περικοπών και αφαίρεσης δικαιωμάτων, πρέπει να σηματοδοτήσει ένα νέο κύκλο δυναμικών κινητοποιήσεων με στόχο να μπει φραγμός στην πολιτική υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, της ακραίας και άδικης αναδιανομής εισοδημάτων και υπηρεσιών σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μισθωτών, των μικρομεσαίων, των πολιτών και κυρίως των ανέργων και των νέων.
     Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων στη Δ.Ε.Η., με αιχμή το Δημόσιο - κοινωνικό και οικονομικό διακύβευμα που δημιουργεί  η επικείμενη ιδιωτικοποίησή της, για τους πολίτες και το μέλλον της χώρας.

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

δημοσίευσε ...