Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

ΟΧΙ ΣΤΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ Π.Ο.Ε - Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  Αθήνα, 27 Μαΐου  2011
  Αριθμ. Πρωτ.: 580


                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αργυρούπολης-Ελληνικού κ. Χρήστο Κορτζίδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. για το θέμα των συμβασιούχων του Δήμου του, όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, παρά τη λήξη των συμβάσεων, γιατί μια τέτοια ενέργεια θα έστελνε δεκάδες εργαζόμενους στην ανεργία και σε παράλυση των οργανωμένων υπηρεσιών του Δήμου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αργυρούπολης-Ελληνικού και καλεί και άλλους Δημάρχους να πάρουν ανάλογες πρωτοβουλίες έτσι ώστε σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα να δημιουργηθούν οι όροι για να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στους Ο.Τ.Α., να τακτοποιηθούν οι συμβασιούχοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να διαφυλαχτεί ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

                    Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. –
 
                Ο Πρόεδρος                     Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος             Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...