Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Ανοίγουν δρόμο για μετατάξεις, απολύσεις (?) και ιδιώτες για τους Δήμους...
"κλεμένο" από :
http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema


Υποχρεωτικές μετατάξεις από δήμους με πλεονάζον προσωπικό σε άλλους δήμους ή φορείς του Δημοσίου οι οποίοι παρουσιάζουν ελλείψεις και βρίσκονται στον ίδιο νομό προβλέπει τροπολογία που θα καταθέσει σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.
Δήμοι με πλεονάζον προσωπικό
Χαρακτηριστικό παράδειγμα δήμου με πλεονάζον προσωπικό είναι αυτό του Δήμου Ρόδου, το οποίο άλλωστε έχει αναφέρει και ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης. Έπειτα από τις συνενώσεις ο ίδιος ο δήµαρχος έχει αναφέρει πως διαθέτει περίπου 500 υπαλλήλους που πλεονάζουν και οι οποίοι θα µπορούσαν να διατεθούν στο νοσοκοµείο ή στο ΙΚΑ του νησιού, τα οποία είναι υποστελεχωµένα.
Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και σε όλη την επικράτεια, με χαρακτηριστικότερο αυτό του «καλλικράτειου» Δήμου Νίκαιας-Ρέντη, που εξαιτίας του πλεονάζοντος προσωπικού είναι χρεοκοπημένος, όπως σχολιάζουν κύκλοι από το ΥΠΕΣ.
Κατάργηση οργανικών θέσεων
Πέραν αυτού, η τροπολογία θα επιτρέπει στους υπερχρεωμένους δήμους να προχωρούν στην κατάργηση οργανικών θέσεων, πράγμα που σημαίνει βάσει Συντάγματος και άμεση απόλυση από τη στιγμή που δε θα υπάρχει η θέση, αν και -όπως διευκρινίζουν από το ΥΠΕΣ- η πολιτική ηγεσία δε θέλει να απολύσει κανέναν, απλώς με τη διαδικασία αυτή θα μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία.
Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των μετατάξεων θα συνδέεται και µε την υπαγωγή των χρεωµένων δήµων στο πρόγραμμα εξυγίανσης που θα ξεκινήσει το επόµενο διάστηµα το υπουργείο και στο οποίο θα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι ώστε να γίνουν ευνοϊκές ρυθµίσεις αποπληρωµής των χρεών.
Εσωτερικές μετακινήσεις
Εκτιμάται, δε, πως οι υποχρεωτικές µετατάξεις από τους δήµους θα αποτελέσουν πιλότο και για αντίστοιχη διαδικασία που θα εφαρµοστεί µελλοντικά σε όλο τον δηµόσιο τοµέα, κάτι που έμμεσα έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο Γιάννης Ραγκούσης με την εφαρμογή αντίστοιχου «Καλλικράτη» στη Δημόσια Διοίκηση (συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων και υπηρεσιών στο Δημόσιο κτλ.).
Στο πλαίσιο αυτό θα προβλεφθεί και ευρύτερη ανακατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού τόσο από τις υπηρεσίες που θα καταργηθούν όσο και από άλλες οι οποίες βάσει της καταγραφής που γίνεται θα εµφανίσουν υπερπληθώρα υπαλλήλων προς άλλους φορείς που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις.
Με τον τρόπο αυτό, θα περιοριστούν σηµαντικά και οι νέες προσλήψεις, καθώς τα κενά θα καλυφθούν σε µεγάλο βαθµό µε εσωτερικές µετακινήσεις.
-------------------------------------------------------------------

Ρύθμιση, με την οποία προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές Αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες, κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΣ, «οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας, απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
Αφορμή για την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας; «Οι διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ.λπ.)», αλλά και η μη ύπαρξη δυνατοτήτων από τους δήμους «που δεν επιτρέπει πάντα και συνολικά την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και το προσωπικό που διαθέτουν».

δημοσίευσε ...