Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Με βηματισμό χελώνας συνεχίζεται η διαδικασία για τους «προσωρινούς πίνακες»Με τον νόμο (4483/2017) να έχει δημοσιευθεί στις 31/7/2017 και μετά από πλήθος παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων με πρωτοπόρο σε αυτές το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης των εργαζομένων που είχαν προσληφθεί από προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
Ο δρόμος όμως μέχρι τον τελικό διορισμό των εργαζομένων που δουλεύουν για πάνω από επτά χρόνια στους Δήμους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, φαίνεται να είναι πολύ μακρύς, αφού πρέπει να υλοποιηθούν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμα.
Από τους 161 εργαζόμενους που αναγράφονται στους πίνακες Α+Β του ΑΣΕΠ οι 81 είναι χωρίς κατάταξη (πίνακας Β) γιατί δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών τους.
Οι πίνακες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αφορούν:
1.    Α΄ Πίνακας Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού, στον οποίο περιλαμβάνεται το προσωπικό  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών  κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης, με καταγραφή της βαθμολογίας που έλαβε στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας Προκήρυξης, μετά από απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
2.    Β΄ Πίνακας Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού, στον οποίο περιλαμβάνεται το προσωπικό  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών  κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης, για το οποίο δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος (αυτεπάγγελτος, κατ’ ένσταση ή κατόπιν αιτήσεως θεραπείας ή στο πλαίσιο διαδικασίας αναπλήρωσης) στα δικαιολογητικά της συμμετοχής του από το Α.Σ.Ε.Π.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι του Β΄ Πίνακα, εφόσον δεν κριθούν απορριπτέοι, μετά τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα καταταγούν βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα λάβουν.
Στοιχεία από aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...