Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Η δημοτική αρχή Αλίμου «σφυρίζει αδιάφορα» για τα οφειλόμενα Μ.Α.Π. των εργαζομένων


Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου για τα οφειλόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το γάλα των δικαιούχων σύμφωνα με το αρθ.97 του Ν.4483/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από τις έγγραφες παρεμβάσεις μας, με αρ.πρωτ.110/16-10-2017 και αρ.πρωτ.111/6-11-2017 αλλά και την παράσταση του Συλλόγου των εργαζομένων στους αρμόδιους, επανερχόμαστε για την εφαρμογή του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 και ζητάμε να μας απαντήσετε εγγράφως τον λόγο για τον οποίο ο Δήμος δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου και την ικανοποίηση των οφειλών Μ.Α.Π. και γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους μέσα στο χρονικό περιθώριο που όριζε ο νόμος, μέχρι δηλαδή το τέλος Νοεμβρίου.
Τα Μ.Α.Π. και η ποσότητα γάλακτος τα οποία ορίζονται από τον νόμο για την προστασία των εργαζόμενων για το ανθυγιεινό του επαγγέλματος και όχι σαν επιπλέον παροχή, ο Δήμος  θα έπρεπε όπως όφειλε να έχει μεριμνήσει για την ορθή διανομή τους.
Μετά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την μη απάντηση των εγγράφων του Συλλόγου για την εφαρμογή του νόμου, καθώς και ότι τελικά η 31 Ιουλίου 2017 όπως προβλέπει το αρθ. 97 του Ν. 4483/2017 δεν αποτελεί καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής σε χρήμα των οφειλόμενων ΜΑΠ και γάλακτος αλλά ενδεικτική όπως διευκρινίζει απαντητικά με έγγραφο του (αρ. πρωτ. 40378/27-11-2017) το υπουργείο εσωτερικών σε σχετική ερώτηση Δήμου, ζητάμε να επισπεύσει την διαδικασία ο Δήμος και να αποδοθούν στους δικαιούχους εργαζόμενους αυτά που δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο.
Σας δηλώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλίμου έχοντας έννομο συμφέρον για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζόμενων, επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος και θα διεκδικήσει τα νόμιμα με κάθε έννομο μέσο.


δημοσίευσε ...