Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Εγκύκλιος για την ασφαλιστική τακτοποίηση των Σχολικών Φυλάκων


Με την εγκύκλιο 48/2018 του ΕΦΚΑ κοινοποιείται το άρθρο 4 του Ν. 4554/2018 με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και τις πρόσθετες διευκρινίσεις επί του ανωτέρω άρθρου που δόθηκαν, με το με αριθμ. πρωτ: Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠΕΚΑΚΑ και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Επισημαίνεται ότι: «Επιπροσθέτως, το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. με το με αριθμ. πρωτ: Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο του, διευκρίνισε ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018, θα έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. των κατά τόπο αρμόδιων Τοπικών Υποκαταστημάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.»

δημοσίευσε ...