Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Να πάρει πίσω η κυβέρνηση την απαράδεκτη τροπολογία για την «κινητικότητα»

 


Εντελώς αιφνιδιαστικά και με μία εκπρόθεσμη τροπολογία, αρθ.490 στο νόμο 4781/2021 (ΦΕΚ Α’31/28-2-2021), η κυβέρνηση αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας με αναδρομική ισχύ για τους εργαζόμενους που έλαβαν μέρος στον κύκλο κινητικότητας 2020. Με την συγκεκριμένη τροπολογία απαιτείται – για τους μικρούς ή νησιωτικούς δήμους- ποσοστό κάλυψης 80% σε έναν κλάδο ώστε να συμμετέχει ο υπάλληλος στην κινητικότητα.

Αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της τροπολογίας στους εργαζόμενους, που με διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετείχαν στον κύκλο κινητικότητας 2020 και προγραμμάτισαν τη ζωή τους, επιβαρύνθηκαν οικονομικά την «μετανάστευση» της οικογενείας τους, αλλαγές σχολείων παιδιών και άλλες διαδικασίες που προχώρησαν σύμφωνα με τις μετατάξεις που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν ακόμα και σε ΦΕΚ, έρχεται η κυβέρνηση και θέτοντας νέες προϋποθέσεις, ανακαλεί τις μετατάξεις σε όσους δεν πληρούν τις νέες μεταχρονολογημένες προϋποθέσεις.

Η λύση για την λειτουργία και ενίσχυση των υπηρεσιών μικρών ή νησιωτικών δήμων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, δεν έρχεται από την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των οργανικών θέσεων και πολύ περισσότερο δεν πραγματοποιείται από την ανάκληση των μετατάξεων που ήδη έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας 2020.

Η κυβέρνηση να σταματήσει τα νομοθετικά «δωράκια» στους δημάρχους που στηρίζουν την πολιτική της, σε βάρος των εργαζομένων και των υπηρεσιών των δήμων.

Να πάρει πίσω την τροπολογία, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες  για τις μετατάξεις εργαζομένων που συμμετείχαν στον κύκλο κινητικότητας 2020 και να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες των δήμων με άμεση προτεραιότητα τους μικρούς και νησιωτικούς δήμους.

                                                                             ΑΘΗΝΑ 5/3/2021

δημοσίευσε ...