Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Από την μακροχρόνια ανεργία στην απλήρωτη εργασία

Η συγκυβέρνηση στρατευμένη να εκτελεί τις εντολές της τρόικα και του κεφαλαίου, που θέλουν εξαθλιωμένους εργαζόμενους και χωρίς δικαιώματα, εκτός του ότι αντικαθιστά την μόνιμη και σταθερή εργασία προωθώντας ελαστικές σχέσεις εργασιακού μεσαίωνα, αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους φέρνοντας τους σε οικονομικό και βιοποριστικό αδιέξοδο.

Η Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α (Α.Σ.Κ-Ο.Τ.Α) που είχε αναδείξει το θέμα της  εκμετάλλευσης των ανέργων που χρησιμοποιούνται σε Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες παράνομα από τις Δημοτικές Αρχές και που ακόμα συνεχίζεται, παρά την οδηγία που εκδόθηκε από την διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ, κατόπιν παρέμβασης της Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α, έφερε το θέμα της απλήρωτης εργασίας στη βουλή προκειμένου να δοθεί λύση  και για τους εργαζόμενους στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών»

Είναι χρέος του συνδικαλιστικού κινήματος να προστατεύσει τους εργαζόμενους των προγραμμάτων από την εκμετάλλευση που επιχειρεί σε βάρος τους η μνημονιακή κυβέρνηση, να υπερασπίζεται τη μόνιμη και σταθερή εργασία, να απαιτήσει την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και κυρίως την ίση αμοιβή και τους ίδιους όρους εργασίας.

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών.

Θέμα: Από την μακροχρόνια ανεργία στην απλήρωτη εργασία

Με την ΚΥΑ 4589/182/ 8-11-2011 (ΦΕΚ 2639 Β’) καταρτίστηκε το πρόγραμμα με το διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών»

Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την με ΑΠ Β150329/16-12-2011 Ανοικτή Πρόσκληση με την οποία καλούνταν οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Τόσο στη ΚΥΑ, όσο και στην Ανοικτή Πρόσκληση του ΟΑΕΔ περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη των δικαιούχων επιχειρήσεων καθώς και οι όροι αμοιβής και εργασίας των ανέργων ηλικίας 55-64 ετών που θα απασχοληθούν μέσω αυτού του προγράμματος.

Κατά συνέπεια στο πρόγραμμα αυτό εντάχτηκαν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) μεγάλης ηλικίας, κυρίως οικοδόμοι, οι οποίοι προσελήφθησαν στις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω αυτού του επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ με σκοπό να απασχοληθούν για είκοσι επτά (27) μήνες. Η δε επιδότηση ορίστηκε στα 25 ευρώ για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

Και ενώ η υλοποίηση του προγράμματος είναι σε εξέλιξη και οι εργαζόμενοι ήδη απασχολούνται από τον Νοέμβριο του 2013, εντούτοις παραμένουν απλήρωτοι.  Και αυτό γιατί ο μνημονιακός νόμος 4057/2012, που ψήφισε η τότε τρικομματική κυβέρνηση, στο ένατο άρθρο παρ. 20α ορίζει ότι:
«20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή δι¬ορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου η μίσθωσης έργου η οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).»

Από την κρίση, δηλαδή, της Επιτροπής δεν περνάνε μόνο οι προσλήψεις προσωπικού με κάποια μορφή σταθερής εργασίας, αλλά κάθε είδους προσλήψεις ακόμα και αυτές με τις πιο ελαστικές μορφές απασχόλησης, ακόμα και τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που υποτίθεται ότι στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη διάταξη πατάνε οι επίτροποι του Ε.Σ. και δεν θεωρούν τα εντάλματα μισθοδοσίας τους.

Η απαιτούμενη όμως από την παραπάνω διάταξη, έγκριση της ΠΥΣ δεν αναφέρεται ούτε στη ΚΥΑ, ούτε στη ανοικτή πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ούτε ζητήθηκε από τον διαχειριστή του προγράμματος προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι.

Το αποτέλεσμα είναι, οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σήμερα σε απόγνωση γιατί ενώ εμφανίζονται εργαζόμενοι μέσα από το σύστημα του Υπ. Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ, στη πραγματικότητα παραμένουν χωρίς μισθό και ανασφάλιστοι.

Ταυτόχρονα, οι ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κηρυχθούν έκπτωτες με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς κανένα απολύτως εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα ,αφού δεν μπορούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, μεταξύ των οποίων είναι και η έγκαιρη καταβολή των αποδοχών και η συνακόλουθη υποβολή των δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ. Επιπλέον, κινδυνεύουν με εξοντωτικά πρόστιμα για μη αναγραφή εργαζομένων στην ΑΠΔ του ΙΚΑ και την μη καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Επειδή, είναι απαράδεκτο οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να παρέχουν κανονικά υπηρεσίες τρεις μήνες τώρα, να εκτελούν στο ακέραιο τα εργασιακά τους καθήκοντα και ταυτόχρονα να παραμένουν απλήρωτοι και χωρίς ασφάλιση.

Επειδή, λόγω της μακρόχρονης ανεργίας στην οποία βρίσκονταν πριν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και της μη πληρωμής των αποδοχών, αντιμετωπίζουν κυριολεκτικά πρόβλημα επιβίωσης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Α) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν προκειμένου Να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοιι μέσω του προγράμματος αυτού;

Β) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν ώστε να συνεχιστεί η ομαλή υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος;

Γ) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν προκειμένου να διασφαλιστεί η 27μηνη τουλάχιστον απασχόληση τους, με ταυτόχρονη καταβολή των δικαιούμενων αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Στρατούλης Δημήτρης, Σακοράφα Σοφία, Μητρόπουλος Αλέξης, Καραγιαννίδης Χρήστος, Μπάρκας Κώστας, Μπόλαρη Μαρία, Σταθάς Γιάννης, Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Τσουκαλάς Δημήτρης

δημοσίευσε ...