Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Υπηρεσία a la carte η Δημοτική Αστυνομία για την Κυβέρνηση

Με συνοπτικές διαδικασίες κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης τη Δημοτική Αστυνομία ως μη χρήσιμη για τους Δήμους και τους πολίτες, με συνοπτικές διαδικασίες την «επανασυστήνει» προκειμένου να καλύψει αδυναμίες και ελλείψεις του κράτους που ο ίδιος και η κυβέρνηση που υπηρετεί δημιούργησαν.

Με ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 ο κ. Μητσοτάκης επαναφέρει από τη διαθεσιμότητα τους 15 δημοτικούς αστυνομικούς του Δήμου Κεφαλονιάς για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον δοκιμαζόμενο από τον εγκέλαδο λαό του νησιού, αποδεχόμενος τώρα την αναγκαιότητα της υπηρεσίας και των εργαζομένων.

Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα το πόσο υποταγμένη είναι η συγκυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου στους τροικανούς και στο διεθνές κεφάλαιο, που δεν την ενδιαφέρει ούτε το αδιέξοδο της ανεργίας που οδηγεί τους εργαζόμενους, ούτε και η αναγκαιότητα λειτουργίας και παροχής των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παρά μόνο η υλοποίηση και εκτέλεση των διαταγών που παίρνει από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για σμίκρυνση και ξεπούλημα του δημόσιου τομέα και μεγέθυνση των κερδών του κεφαλαίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τεύχος τρίτο - Αρ.Φύλλου 214 - 21 Φεβρουαρίου 2014

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/156/οικ.4153/18.2.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 (γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, τοποθετούνται προσωρινά, στο Δήμο Κεφαλληνίας, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας, οι κάτωθι υπάλληλοι − πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατείχαν θέση στο Δήμο Κεφαλληνίας και τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρ. 81 του ν. 4172/2013, μέχρι την οριστική μετάταξή τους κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4172/2013 και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ
1. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. ΚΑΣΤΕΡΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3. ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5. ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
6. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
8. ΖΑΒΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
9. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10. ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
11. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
12. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
13. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΤΖΕΡΡΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
14. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
15. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στους υπαλλήλους πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2010. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Κεφαλληνίας: 6510/18.2.2014).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

δημοσίευσε ...