Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Διευκρινήσεις του Υπ.Δ.Μ.Η.Δ. για τον έλεγχο νομιμότητας στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»


Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ4Χ- 5ΞΕ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η οποία αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, και κατόπιν διάφορων ερωτημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της, διευκρινίζονται τα εξής...

Το έγγραφο του υπουργείου σε μορφή pdf ΕΔΩ

δημοσίευσε ...