Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Μοριοδότηση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων σε θέσεις διευθυντών κρατικών παιδικών σταθμών

Έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιεί απάντηση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων σε θέση διευθυντών των κρατικών παιδικών σταθμών του υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4941/19-2-2014).

Απάντηση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο υπουργείο Εσωτερικών για τη μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων σε θέση διευθυντών των κρατικών παιδικών σταθμών του υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας (ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.38/1943/32362/10-2-2014).

πηγή : apnet.gr

δημοσίευσε ...