Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για αναγνώριση υπηρεσίας εκτός Δημόσιου Τομέα

Με νεότερη εγκύκλιο που εξέδωσε χθες 9 Αυγούστου 2016 με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης με θέμα «Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» ορίζει χρονικό περιθώριο μέχρι την 31 Αυγούστου 2016 για την κατάθεση των αιτήσεων των εργαζόμενων στον Δημόσιο Τομέα που επιθυμούν να αναγνωρίσουν υπηρεσία που έχουν διανύσει εκτός αυτού.

Η καταληκτική ημερομηνία 31 Αυγούστου 2016 για την κατάθεση αιτήσεων των εργαζομένων που θέλουν να αναγνωρίσουν υπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα λειτουργεί περιοριστικά δεδομένου ότι αυτή την περίοδο ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν αιτήσεις, ενώ ούτε και τα υπηρεσιακά συμβούλια στους ΟΤΑ δεν θα έχουν συσταθεί μέχρι την 23/9/2016, καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει το ΥΠΕΣΔΑ με προηγούμενη εγκύκλιο του.

Ωστόσο στην εγκύκλιο διατυπώνεται ότι ερωτήματα που αφορούν τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., θα απευθύνονται, λόγω αρμοδιότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, προκειμένου να ενημερωθούν οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Παρά τις αντίθετες αποφάσεις δικαστηρίων που αναγνώρισαν την μαθητεία ως εξαρτημένη εργασία στην εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.

Επίσης στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η αναγνώριση υπηρεσίας μέχρι επτά ετών εκτός Δημόσιου Τομέα προσμετρά μόνο για την βαθμολογική εξέλιξη.

Όπως έχουν ξανατονίσει,αντικείμενο διεκδίκησης του συνδικαλιστικού κινήματος θα πρέπει να είναι η πλήρης αναγνώριση όλων των χρόνων εργασίας των εργαζομένων και όχι τμήματος αυτής, που θα προσμετρά όμως τόσο στην βαθμολογική εξέλιξη, όσο και στην μισθολογική και θα αφορά όλους τους εργαζόμενους.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου ΕΔΩ

δημοσίευσε ...