Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ για διορισμούς από οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ στους Δήμους

 
Στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ 20801/1-8-2016 που εκδόθηκε από το ΥΠΕΣΔΑ με θέμα : «παροχή οδηγιών σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» δίνονται οδηγίες σχετικά με τον διορισμό, την αναγνώριση υπηρεσίας, την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των επιτυχόντων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Το ΜΕΤΑ – ΟΤΑ επισημαίνει ότι:

        Το άρθρο 7 του ν.4368/2016 που επικαλείται στην εγκύκλιο ο Υφυπουργός και αναφέρεται στο «ξεπάγωμα» των προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ, αφορά α) κατά προτεραιότητα του επιτυχόντες σε οριστικούς πίνακες παλαιών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ κι αυτό επαφίεται στην κρίση των Δημάρχων για τον αριθμό που «χρειάζονται» και β) εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις με δεδομένο ότι ο υπογράφων την εγκύκλιο Υφυπουργός κ. Ι. Μπαλάφας έστειλε πίσω τον προγραμματισμό προσλήψεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016, διότι όπως ισχυρίστηκε τα αιτήματα που είχαν σταλθεί στο υπουργείο αφορούν θέσεις που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί είτε με την «καλλικρατική» σύσταση νέων ΟΕΥ, είτε με τον μνημονιακό νόμο 4024/2011.(«άνθρακας» οι προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες)

Στην εγκύκλιο η ηγεσία του ΥΠΕΣΔΑ δίνει οδηγίες για την αναγνώριση υπηρεσίας, τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη για όσους διοριστούν που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, δεν κάνει όμως κανένα λόγο για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί από τους προσωρινούς πίνακες δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς αλλά εργάζονται για περισσότερα από επτά έτη στους Δήμους. Γράφοντας έτσι στα παλαιότερα των υποδημάτων της το αιτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ και αρκετών δημοτικών συμβουλίων για μονιμοποίηση και αυτών των εργαζομένων.


Λησμονεί η ηγεσία του υπουργείου ότι το μνημονιακό μέτρο της απαγόρευσης των προσλήψεων που εφαρμόστηκε το 2010 είχε «παγώσει» την ολοκλήρωση διορισμού των επιτυχόντων, ωστόσο όμως δεν είναι λίγες οι δημοτικές αρχές που προχώρησαν στην πρόσληψη εργαζομένων από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών και των δημοτών που δημιουργούνται ακόμα και σήμερα από την τραγική έλλειψη προσωπικού.

Όταν νομοθετήθηκε η δυνατότητα πρόσληψης από τους προσωρινούς πίνακες, η διαδικασία για την αντικατάσταση αυτών που τελικά δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (5-6 μηνών) και όχι μετά από 6 ή 7 χρόνια.

Οι εργαζόμενοι μετά από επτά χρόνια συνεχούς εργασίας έχουν αποκτήσει δικαιώματα, έχουν δημιουργηθεί βάσιμες ελπίδες ότι θα παραμείνουν στην εργασία και έχουν προγραμματίσει με αυτά τα δεδομένα τη ζωή τους. Δεν μπορεί να έρχεται σήμερα η πολιτεία που έχει αυθαιρετήσει, που καταπάτησε το δικό της θεσμικό πλαίσιο και χωρίς κανένα κόστος να τιμωρεί πάλι τους εργαζόμενους.

Μοναδική λύση σήμερα είναι η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με τους προσωρινούς πίνακες, καθώς και η πρόσληψη όλων όσων είναι στους οριστικούς πίνακες και δεν είχαν αναλάβει υπηρεσία.

Η κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας που επινοεί το κεφάλαιο για να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και να συμπιέζει τα εργασιακά – ασφαλιστικά δικαιώματα τους, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο του εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μένει σε επίπεδο ανακοινώσεων ή ευχολογίου.

Η κυβέρνηση μπορεί να προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες αλλά παράλληλα τις υπονομεύει με την διαιώνιση των ελαστικών σχέσεων ολιγόμηνης και κακοπληρωμένης εργασίας, όπως τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και οι ΚΟΙΝΣΕΠ που σχεδιάζει εκ νέου αλλά και γιατί γνώριζε από πριν ότι έχουν καταργηθεί όλες οι οργανικές θέσεις ακόμα και αυτές που κενώνονται με οποιοδήποτε τρόπο (συνταξιοδότηση, παραίτηση, θάνατος κλπ).
Η εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...