Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Η 31/8/2016 δεν αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για την αναγνώριση υπηρεσίας εκτός δημοσίου

 
Με ανακοίνωση της η ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διευκρινίζει ότι η 31 Αυγούστου 2016 ΔΕΝ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών για την αναγνώριση υπηρεσίας εκτός Δημοσίου.


Ωστόσο όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο το Π.Δ.69/2016 όσο και η εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργού κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη δημιουργούν πολλά προβλήματα στους εργαζόμενους που θα μπουν στη διαδικασία της αναγνώρισης υπηρεσίας εκτός δημοσίου και θα κληθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια να δώσουν ….τη λύση. Το γεγονός αυτό και αν δεν διευκρινιστούν πολλά σημεία του Π.Δ.69/2016 που έχουν να κάνουν κυρίως με τη συνάφεια της ειδικότητας είναι πολύ πιθανόν πολλοί εργαζόμενοι να μην μπορέσουν τελικά να κάνουν την αναγνώριση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου με ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων και της ασυνεννοησίας που προφανώς υπάρχει, δημιουργούν σύγχυση με το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθ. 6 του Π.Δ. 69/2016 καθώς και η εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βερναρδάκη που εκδόθηκε στις 9/8/2016 και αφορά τα δικαιολογητικά αναγνώρισης μισθωτής εργασίας συνεχίζει να το αναφέρει ως δικαιολογητικό, ενώ το ΙΚΑ στην σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε την 1/8/2016 και με Αριθ. Πρωτ.Α05/1105/25 ανέφερε ότι «…δεν συντρέχει λόγος έκδοσης ιδιαίτερης βεβαίωσης ως προς την «κάλυψη» των ασφαλιστικών εισφορών του υπαλλήλου.»

Υπενθυμίζουμε ότι η αναγνώριση υπηρεσίας εκτός δημοσίου αφορά μέχρι επτά έτη και όχι για όλο τον εργασιακό βίο, ενώ αναγνωρίζεται μόνο για την βαθμολογική κατάταξη και όχι για την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση του Προεδρικού Διατάγματος.Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει :

  
Σε εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 που αφορά στην διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα, εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2016 μετά από παρέμβαση και της Ομοσπονδίας η δεύτερη εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Στην εν λόγω εγκύκλιο πέρα των άλλων αναφέρεται πως… «Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ.69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του Ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα». 

Με δεδομένο πως έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους λόγω του ότι θεωρούν την 31 Αυγούστου 2016 ως καταληκτική ημερομηνία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, σας ενημερώνουμε μετά και από επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο πως η ανωτέρω ημερομηνία αποτελεί «προτροπή - παραίνεση» και μόνο και σε καμιά περίπτωση εργαζόμενος που θα καταθέσει μεταγενέστερα την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου δεν χάνει το δικαίωμα αυτό!!! 

Σε κάθε περίπτωση και η όποια προτροπή για την επίσπευση της όποιας διαδικασίας είναι τουλάχιστον ανεδαφική και ουτοπική όταν με ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. από την αρχή του 2016 έχει σταματήσει η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που είναι από τον Νόμο αρμόδια να αποφασίσουν για τις αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Κάτι για το οποίο οι αρμόδιοι όχι μόνο ευθύνονται αλλά και αδιαφορούν ακόμη πλήρως!!! 

Ενημερώνουμε επίσης για μια ακόμη φορά πως το Π.Δ. 69/2016 προβλέπει καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι αναφέρουν, η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου αφορά και μόνο την ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ κατάταξη των εργαζομένων και σε καμιά περίπτωση δεν επιφέρει καμιά οικονομική - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ αύξηση!!!

δημοσίευσε ...