Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Νέες εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΑ για Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α και τους ΔΕ με εμπειρία

Εγκύκλιος 18: Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ – Αποστολή στοιχείων

Εγκύκλιος του υφυπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ, με βάση το άρθρου 51 του Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».

Με την εγκύκλιο 18 ο υφυπουργός, περισσότερο θα λέγαμε, περιπλέκει το θέμα της συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων παρά το διευκρινίζει, κάνοντας φανερή την σύγχυση αλλά και την προχειρότητα με τη οποία αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ενώ το άρθρο 51 του Ν.4407/2016 ορίζει ότι «Με απόφαση του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.», άρα μέχρι την 27 Αυγούστου 2016, η εγκύκλιος παρατείνει στην πράξη την προθεσμία συγκρότησης τους μέχρι την 23 Σεπτέμβρη 2016...

Η εγκύκλιος 18 του ΥΠΕΣΔΑ ΕΔΩ 

Εγκύκλιος για την Μισθολογική Κατάταξη υπαλλήλων ΔΕ με εμπειρία
Όπως έχουμε ξαναγράψει στην ιστοσελίδα μας, μετά τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων τους η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει στην αναγνώριση της εμπειρίας ως τυπικό προσόν για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των εργαζομένων της ΔΕ κατηγορίας (οδηγοί – τεχνίτες κλπ), όπως δηλαδή ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 4354/2015.

Έτσι η κυβέρνηση με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ.1 του ν. 4405/2016 (Α'129 «αποκαθιστά» την αδικία που η ίδια είχε επιβάλλει με την ψήφιση και εφαρμογή του ν.4354/2015, που ουσιαστικά δεν αναγνώριζε ως τυπικό προσόν την εμπειρία και υποβάθμιζε μισθολογικά τους εργαζόμενους του κλάδου ΔΕ στον κλάδο των ΥΕ που αυτό πρακτικά θα σήμαινε περαιτέρω μείωση του μισθού από αυτή που επιβάλει το νέο ενιαίο μισθολόγιο και η νέα φοροληστεία.

Η Εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...