Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Δεν συμψηφίζεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την προσωπική διαφοράΜε ανακοίνωση της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ διευκρινίζει ότι η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν συμψηφίζεται με την καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την ψήφιση του Ν.4483/2017, όπου με το άρθρο 98 χορηγήθηκε το επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας σε νέες κατηγορίες εργαζομένων, υποβάλλονται στην Ομοσπονδία από τους Συλλόγους-Μέλη της πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν, με την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους εργαζόμενους το ποσό αυτό συμψηφίζεται με την καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015.
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:2/20865/ΔΕΠ/22-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που συνημμένα σας στέλνουμε εκ νέου (είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.poeota.gr στο link: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ) και που απαντά στο σχετικό ερώτημα, αναφέρει:
«Τέλος στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λογω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά ΔΕΝ συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.»
Κατόπιν όλων των πιο πάνω καλείστε όπως κοινοποιήσετε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σας και να απαιτήσετε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του. Σε διαφορετική περίπτωση να ενημερώσετε την Ομοσπονδία προκειμένου να παρέμβει στα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Οικονομικών) για την οριστική επίλυση του προβλήματος.
Διευκρινιστικό έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους ΕΔΩ

δημοσίευσε ...