Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Με ασάφειες η εγκύκλιος για την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μόνιμου προσωπικού των ΔήμωνΤα ήξεις αφίξεις του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζονται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε για την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του μόνιμου προσωπικού των Δήμων που υπέγραψε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Σε μια προσπάθεια η ηγεσία του υπουργείου να είναι «και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα», η ερμηνευτική εγκύκλιος περισσότερο προβλήματα θα δημιουργήσει από την διατύπωση της ,παρά θα λύσει που θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε στην εφαρμογή της.
Για παράδειγμα στην Ε.Σ.Σ.Ε στο άρθρο 2 παρ.2 περίπτωση ε. αναφέρει ότι: « ε. Στα αφοδευτήρια ήτοι ενδεικτικά, Εργάτες, καθαρίστριες κλπ. Που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων.» Ενώ για την περίπτωση αυτή η εγκύκλιος τα περικλείει όλα στο «αφοδευτήρια».
Η δε επισήμανση της εγκυκλίου : «Σημειώνεται ότι και στις δύο ανωτέρω (1) και (2) περιπτώσεις δεν απαριθμούνται περιοριστικά οι ειδικότητες των εργαζομένων που τυγχάνουν εφαρμογής των εν λόγω ευνοϊκών ρυθμίσεων, αλλά γίνεται ενδεικτική αναφορά αυτών. Ωστόσο, ενδεχόμενη υπαγωγή στις διατάξεις της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. και ειδικοτήτων, πέραν των ενδεικτικώς αναφερόμενων στην Ε.Σ.Σ.Ε., πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σύμβαση (απασχόληση αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε συγκεκριμένους χώρους και τομείς), προκειμένου αφενός να εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων και αφετέρου να αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικής εφαρμογής της σύμβασης.», περιπλέκει ακόμα περισσότερο την ερμηνεία και εφαρμογή της …

Η εγκύκλιος για της Ε.Σ.Σ.Ε του Υπ. Εσωτερικών ΕΔΩ

δημοσίευσε ...