Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Παρέμβαση στο Δημ. Συμβούλιο Αλίμου για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Παρέμβαση της Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου Παπαχρίστου Αναστασίας στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2018 

Κύριε Πρόεδρε, κε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Οι μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στον Δήμο Αλίμου ήταν αυτές που ανέβαλαν την λήψη απόφασης για την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας της καθαριότητας του Δήμου Αλίμου. Και ο διάλογος που 3 χρόνια τώρα σας ζητάμε και επιδιώκουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι αυτός που έφερε τα αποτελέσματα για τα οποία συζητάμε σήμερα.
Αναγκαιότητα θεωρούμε τώρα, λόγω του περιορισμένου χρόνου, είναι να στείλετε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. μόνο ως προς τις θέσεις όπως σας θέτει το Υπηρεσιακό συμβούλιο και σας έθεσε και ο Υπουργός και σε δεύτερο χρόνο να εξεταστεί το υπόλοιπο μέρος του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας με τις παρατηρήσεις που επεσήμανε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στις οποίες ενσωματώθηκαν και παρατηρήσεις του Συλλόγου μετά από παρέμβασή μας.
Άλλωστε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου Ο.Ε.Υ. που θα περιλαμβάνει σαφή περιγράμματα θέσης ειδάλλως ο Δήμος δεν θα μπορέσει να γίνει φορέας υποδοχής στην κινητικότητα. Αντίθετα, θα είμαστε μόνο φορέας προέλευσης, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι εργαζόμενοι προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και να ερημώνουν οι υπηρεσίες του Δήμου από προσωπικό.
Για αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή προκειμένου να προλάβουμε την απόφαση για τον νέο διαγωνισμό και ο Δήμος Αλίμου να συμπεριληφθεί στις προσλήψεις προσωπικού της νέας προκήρυξης, να στείλουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ως προς τη σύσταση κενών οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ώστε να μπορέσει να καταχωρηθεί επιτυχώς το αίτημά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Εξάλλου, οι 33 θέσεις που προτείνετε να συσταθούν με την τροποποίηση δεν πιστεύουμε, όπως κι εσείς αναφέρατε, ότι καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας, πράγμα που το είχαμε επισημάνει και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουλίου του 2017. Προτείνουμε να συμπεριληφθούν 73 εργαζόμενοι, όσοι δηλαδή απασχολούνται και τώρα και πληρώνονται από τα ανταποδοτικά τέλη.
Επίσης, όσον αφορά τις 7 θέσεις που καλύπτονται από παλιούς διαγωνισμούς θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4504/2017 χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει και αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 2μηνης και 8μηνης διάρκειας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και να μην χρησιμοποιηθεί η έλλειψη προσωπικού σαν άλλοθι για την ιδιωτικοποίηση.
Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε κάθετα  αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη ή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης οποιασδήποτε οργανωμένης υπηρεσίας του Δήμου και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τον Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών προσφέρονται ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες προς τον Δημότη.

δημοσίευσε ...